Categories

9. Activitats formatives

9.4.4. Novetats ortogràfiques i gramaticals i ciències de la salut (2019)

 

 

A petició de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT) de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMSCB), el dia 27 de febrer de 2019 el Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans va dur a terme a Barcelona, a la seu mateixa de la FACMSCB, la sessió científica titulada Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut, amb l’assistència de setze professionals dels àmbits de la medicina i altres ciències relacionades.

La sessió fou a càrrec de Júlia Florit, que va tractar de les novetats de l’Ortografia catalana, amb una especial atenció als canvis ortogràfics de la terminologia mèdica i de les ciències de la salut, i Josep M. Mestres, que va exposar les novetats més generals de la Gramàtica de la llengua catalana i va comentar uns quants casos pràctics que palesen la flexibilització normativa que ha significat aquesta obra cabdal; també va fer una referència succinta a la recent Gramàtica essencial de la llengua catalana, que és una versió reduïda i adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana.

 

 

 

Aquesta activitat, adreçada tant als membres de la FACMSCB com al públic en general, es va desenvolupar amb l’ajut de l’opuscle titulat Uns quants aspectes de l’ortografia i de la gramàtica que han estat fixats o que han experimentat modificacions lliurat als assistents a l’inici de la sessió i de la presentació en MS PowerPoint titulada Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut.

Acompanyen els documents adjunts diverses fotografies preses durant l’acte.

 

 

 

 

 

Fotografies de la «Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut» (27 febrer 2019)

D’esquerra a dreta: Josep M. Mestres; Judit Usall, presidenta de SocDEMCAT; Joan Sala, secretari de SocDEMCAT, i Júlia Florit. (Fotografia: Magda López.)

Presentació de la conferència a càrrec de Joan Sala, secretari de SocDEMCAT. (Fotografia: Magda López.)

Intervenció de Júlia Florit. (Fotografia: Magda López.)

Intervenció de Josep M. Mestres i vista de la sala. (Fotografia: Magda López.)

 

9.5.8. Curs de Redacció i Correcció de Textos Administratius i Jurídics (2018)

 

 

A petició de la Secció Filològica de l’IEC, el Servei de Correcció Lingüística va organitzar el Curs de Redacció i Correcció de Textos Administratius i Jurídics dins els Cursos de la Secció Filològica, el qual es va desenvolupar del 3 al 31 d’octubre de 2018 a la seu de l’IEC, a la Casa de Convalescència de Barcelona. Aquest curs estava adreçat especialment als professionals de la traducció i la correcció de textos, i també al personal tècnic i administratiu de les administracions públiques, i va comptar amb l’assistència de trenta alumnes.

El curs tenia per finalitat oferir una informació actualitzada sobre els criteris que s’han de tenir en compte en la redacció i la correcció de textos administratius i jurídics, d’acord amb la nova ortografia i la nova gramàtica normatives.

La sessió inaugural fou presidida per Brauli Montoya, membre de la Secció Filològica i director del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, acompanyat de Josep M. Mestres, coordinador del curs, i Carles Duarte, que en feu la lliçó magistral.

El quadre docent estava format per les professores i els professors següents:
— Carles Duarte, lingüista i president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA);
— Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística, professor del grau en dret de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador del curs;
— Núria Altés, professora de llenguatge administratiu i jurídic per a institucions i empreses;
— Laia Campamà, tècnica lingüística del Servei de Correcció Lingüística;
— Sílvia López, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial;
— Núria Roma, tècnica lingüística de la Unitat de Correcció del Servei Editorial;
— Margarida Sanjaume, cap del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya;
— Mireia Trias, correctora i secretària de la Societat Catalana de Terminologia.

El curs es va dividir en cinc sessions dobles de dues hores i mitja cada una, els dies 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre de 2018. El programa detallat del curs recull també un breu currículum de cada docent i el contingut de cada lliçó.

 

Fotografies del Curs de Redacció i Correcció de Textos Administratius i Jurídics (2018)

 

Inscripció i lliurament de materials a l’entrada de la Sala Puig i Cadafalch, el dia de la inauguració del CRCTAJ, 3 d’octubre de 2018, amb la col·laboració de l’estudiant en pràctiques del Servei de Correcció Lingüística Júlia Florit. (Fotografia: Laia Campamà.)

Brauli Montoya, director del Servei de Correcció Lingüística, inaugura el CRCTAJ, acompanyat de Carles Duarte i Josep M. Mestres, coordinador del curs, el dia 3 d’octubre de 2018. (Fotografia: Laia Campamà.)

Vista de la Sala Puig i Cadafalch de la Casa de Convalescència de l’IEC durant la inauguració del CRCTAL, el dia 3 d’octubre de 2018. (Fotografia: Laia Campamà.)

Carles Duarte imparteix la lliçó magistral durant la sessió inaugural del CRCTAL, el dia 3 d’octubre de 2018. (Fotografia: Laia Campamà.)

La professora Laia Campamà durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 3 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

La professora Sílvia López durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 10 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

Vista de la Sala Nicolau d’Olwer de la Casa de Convalescència de l’IEC durant les sessions corresponents al dia 10 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

El professor Josep M. Mestres durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 10 d’octubre de 2018. (Fotografia: Sílvia López.)

La professora Núria Roma durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 17 d’octubre de 2018. (Fotografia: Mireia Trias.)

La professora Mireia Trias durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 17 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

La professora Núria Altés durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 24 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

La professora Margarida Sanjaume durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 31 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

Grup de classe del CRCTAL al pati de la Casa de Convalescència el dia 31 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep Gasol.)

 

9.6.7. Pràctiques del grau en llengües aplicades de la UPF

 

9-5-7_Logotip UPF 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2013, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (IDEC-UPF) per a acollir alumnes procedents del grau de llengües aplicades organitzat per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Carla Soler i Pairó, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2013 i el mes d’abril del 2014;

— Laura Arias Rodríguez, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2014 i el mes d’abril del 2015.

— Cinta Bertomeu Madueño, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2015 i el mes de febrer del 2016.

— Judit Homedes Martí, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2016 i el mes de febrer del 2017.

— Neus Alberich Buera, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2017 i el mes de febrer del 2018.

— Júlia Florit Pons, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2018 i el mes de febrer del 2019.

 

9.4.2. Recursos lingüístics de l’Institut d’Estudis Catalans (2004)

 

 

El dia 14 de juny de 2004, a petició del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics (OCAL) de l’Institut d’Estudis Catalans dugué a terme una sessió pública sobre Recursos lingüístics de l’Institut d’Estudis Catalans, que comptà amb la participació d’una seixantena de persones, quaranta-quatre de les quals havien estat convocades pel CPNL.

Sota la presidència de Josep Vigo, director de l’OCAL, Josep M. Mestres va exposar detalladament els recursos lingüístics disponibles fins en aquell moment.

El document adjunt conté el díptic de quatre pàgines de format ISO A4 lliurat als assistents que conté una selecció dels recursos impresos, en CD-ROM i en línia publicats per l’Institut d’Estudis Catalans que podien tenir més interès per als professionals de la llengua, juntament amb unes quantes adreces d’Internet de recursos de l’IEC relacionats amb la llengua catalana. També es va lliurar a les persones assistents un opuscle de sis pàgines grapades facilitat pel Servei de Publicacions de l’IEC amb totes les novetats bibliogràfiques d’aquesta institució entre l’octubre del 2003 i l’abril del 2004 (no recollit en aquesta crònica).

 

 

9.2.8. Les llengües de signes com a llengües minoritàries (2008)

 

 

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques, dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 23 i 24 de juliol de 2008.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Josep Lluís Carod-Rovira, Joan Fuster Sobrepere, Joan Martí i Castell, Josep Quer, Encarna Muñoz, Santiago Frigola, Bernat Joan, Roland Pfau, Adam Schembri, Ronice Müller de Quadros, Miquel Pueyo, Bencie Woll, Esperanza Morales, Marta Vinardell, Esther de los Santos, Thomas Hanke, Gemma Barberà i Eulàlia Ribera. Va moderar la taula rodona final Joan Martí i Castell. Clogué l’acte Joan Martí i Castell, director del seminari.

 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 14 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008), publicat l’any 2010.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

 

 

 

Fotografies del seminari ‘Les llengües de signes com a llengües minoritàries’ (23 i 24 de juliol de 2008)

Sessió inaugural del seminari del CUIMPB-CEL 2008. D’esquerra a dreta, Joan Fuster Sobrepere, director acadèmic del CUIMPB-CEL; Josep Lluís Carod-Rovira, vicepresident de la Generalitat de Catalunya; Joan Martí i Castell, director del seminari, i una de les persones de FESOCA que van tenir cura de la interpretació simultània de la llengua de signes al llarg de tot el seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Vista de la sala durant la celebració del seminari del CUIMPB-CEL 2008.

Intervenció d’Encarna Muñoz, de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, durant el seminari CUIMPB-CEL 2008. A la seva esquerra, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Aplaudiments del públic al final d’una intervenció durant el seminari CUIMPB-CEL 2008. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Santiago Frigola, del Departament de Política Lingüística de la LSC (FESOCA), durant el seminari del CUIMPB-CEL 2008. a la seva dreta, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Bernat Joan, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2008. A la seva esquerra, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Bencie Woll, de l’University College de Londres, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2008. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Taula rodona final del seminari del CUIMPB-CEL 2008. D’esquerra a dreta, Adam Ch. Schembri, professor del University College de Londres; Joan Martí i Castell, director del seminari; Josep Quer, de l’ICREA (Universitat Pompeu Fabra), i Santiago Frigola, responsable de Política Lingüística de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, i una de les persones de FESOCA que van tenir cura de la interpretació simultània de la llengua de signes al llarg de tot el seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Parlament final del seminari del CUIMPB-CEL 2008, a càrrec de Joan Martí i Castell, director del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

 

9.2.7. El multilingüisme a les universitats en l’espai europeu d’educació superior (2007)

 

 

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat El multilingüisme a les universitats en l’espai europeu de l’educació superior, dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap del Servei de Correcció Lingüística de la mateixa institució, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 9 i 10 d’octubre de 2007.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Joan Fuster Sobrepere, Antoni Mir, Blanca Palmada, Anne-Claude Berthoud, Ian Tudor, Marta Grané, Santiago Castellà, Jordi Matas, Marta Estella, Mavi Dolz, Miquel Strubell, Carme Pérez i Isidor Marí. Va moderar la taula rodona final Joan Martí i Castell. Clogué l’acte Joan Martí i Castell, director del seminari.

 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 12 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol El multilingüisme a les universitats en l’espai europeu de l’educació superior (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2007), publicat l’any 2008.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

 

 

 

Fotografies del seminari ‘El multilingüisme a les universitats en l'espai europeu d’educació superior’ (9 i 10 d’octubre de 2007)

Salutació als assistents de Joan Martí i Castell, director, durant la sessió inaugural del seminari del CUIMPB-CEL 2007. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Vista de la sala durant la inauguració del seminari del CUIMPB-CEL 2007. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Sessió inaugural del seminari del CUIMPB-CEL 2007. D’esquerra a dreta: Joan Martí i Castell, director del seminari; Joan Fuster Sobrepere, director acadèmic del CUIMPB-CEL; Blanca Palmada, comissionada per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i Antoni Mir, director de Linguamón – Casa de les Llengües. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció d’Anne-Claude Berthoud, professora de la Universitat de Lausana, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2007. A la seva dreta, Isidor Marí, director de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón de la Universitat Oberta de Catalunya i vicepresident de la Secció Filològica de l’IEC. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Marta Grané, cap de projectes de l’Àrea de Recerca Sectorial del TERMCAT, durant el seminari CUIMPB-CEL 2007. A la seva dreta, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

D’esquerra a dreta, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari del CUIMPB-CEL 2007; Miquel Strubell, professor de la Universitat Oberta de Catalunya, i Mavi Dolz, vicerectora de Promoció Cultural i Multilingüisme de la UOC. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Taula rodona final del seminari del CUIMPB-CEL 2007. D’esquerra a dreta, Marta Estella, del Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona; Joan Martí i Castell, director del seminari; Isidor Marí, director de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón de la Universitat Oberta de Catalunya, i Carme Pérez, vicerectora de Promoció Lingüística de la Universitat Pompeu Fabra. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

 

9.2.6. La multiculturalitat i les llengües (2006)

 


Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat La multiculturalitat i les llengües, dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de la mateixa institució, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 9 i 10 d’octubre de 2006.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Blanca Vilà, Salvador Giner, Isidor Marí, M. Carme Junyent, Miquel À. Pradilla, Josep M. Terricabras, Miquel Siguan, Emili Boix, F. Xavier Vila, Josep M. Nadal, Joan A. Argenter i Josep Moran. Va moderar la taula rodona final Joan Martí i Castell. Clogueren l’acte Blanca Vilà, directora acadèmica del CUIMPB-CEL, Joan Martí i Castell, director del seminari.

 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 10 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol La multiculturalitat i les llengües (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2006), publicat l’any 2007.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

9.2.5. El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat (2005)

 

 

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat, dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de la mateixa institució, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 25 i 26 d’octubre de 2005.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Blanca Vilà, Josep Moran, Joan A. Rabella, Jaume Cabré, Miquel Desclot, Joan Martí i Castell, Miquel Àngel Pradilla, Josep M. Mestres, Josep M. Nadal, Miquel Siguan i Carme Riera. Va moderar la taula rodona final Jaume Martí Castell. Clogueren l’acte Blanca Vilà, directora acadèmica del CUIMPB-CEL, Joan Martí i Castell, director del curs.

7-4-3_El llibre i la lectura 2007_Ponència de JMS_01-pàg 1

 

En relació amb la correcció de textos, Josep M. Mestres va impartir la ponència titulada «La lectura i la consulta de diccionaris generals» el dia 26 d’octubre de 2005, en el marc aquest seminari.

 

 

 

 

 


 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 11 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2005), publicat l’any 2007.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

 

 

Fotografies del seminari ‘El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat’ (25 i 26 d’octubre de 2005)

Taula rodona final del seminari del CUIMPB-CEL 2005: d’esquerra a dreta, Josep M. Nadal, catedràtic de filologia catalana de la Universitat de Girona; Carme Riera, catedràtica de literatura espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona; Joan Martí i Castell, director del seminari; Miquel Siguan, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, i Josep Moran, professor de la Universitat de Barcelona i director de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Josep M. Nadal en la taula rodona final del seminari del CUIMPB-CEL 2005. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

 

 

9.2.4. El català i la Unió Europea (2004)

 

 

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat El català i la Unió Europea, dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de la mateixa institució, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 19 i 20 d’octubre de 2004.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Francesca Puigpelat, Isidor Marí, Miquel Àngel Pradilla, Joan F. Mira, Josep M. Mestres, Antoni Milian i Massana, Salvador Giner, Jaume Vernet, Miquel Siguan, Josep M. Nadal i Josep Bargalló. Va moderar la taula rodona final Jaume Martí Castell. Clogué el seminari Encarna Roca, presidenta del Comitè Executiu del CUIMPB-CEL.

 

En relació amb la correcció de textos, Josep M. Mestres va impartir la ponència titulada «Catalanitzar Europa o recatalanitzar els Països Catalans? (dietari del sofert catalanòfon)» el dia 19 d’octubre de 2004, en el marc d’aquest seminari.

El full que segueix, que il·lustrà la ponència, mostra l’impacte que, segons el diari El Punt, van tenir el cent primers dies de govern de José Luis Rodríguez Zapatero per a Catalunya.

 

 

 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 9 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol El català i la Unió Europea (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2004), publicat l’any 2006.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

 

 

9.2.3. Quin[s] model[s] de llengua escrita per als mitjans de comunicació? (2003)

 

 

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat Quin[s] models[s] de llengua escrita per als mitjans de comunicació?, dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de la mateixa institució, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 16 i 17 de juliol de 2003.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Joan Trullén, Carles Riera i Fonts, Enric Calpena, Ricard Fité i Labaila, Josep Cuní, Isabel-Clara Simó, Màrius Serra, Vicent Sanchis, Baltasar Porcel, Lídia Pons i Joaquim Romaguera i Ramió. Clogué l’acte Joan Martí i Castell, director del seminari.

 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 7 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol Quin[s] models[s] de llengua escrita per als mitjans de comunicació? (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2003), publicat l’any 2004.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

 

 

 

Fotografies del seminari ‘Quin(s) model(s) de llengua escrita per als mitjans de comunicació?’ (16 i 17 de juliol de 2003)

 

Intervenció de Joan Martí i Castell, director del seminari, en la sessió inaugural del seminari del CUIMPB-CEL 2003. A la seva esquerra, Joan Trullén, director acadèmic del CUIMPB-CEL, i Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: DCF 1.0, CUIMPB-CEL.)

Vista de la sala durant la sessió inaugural del seminari del CUIMPB-CEL 2003. (Fotografia: DCF 1.0, CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Vicent Sanchis, director del diari ‘Avui’ i professor de la Universitat Ramon Llull, acompanyat de Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: DCF 1.0, CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Baltasar Porcel, escriptor, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2003. A la seva esquerra, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: DCF 1.0, CUIMPB-CEL.)