Categories

Equips de correcció actuals (1.12.2019)

 

Actualment, la composició dels equips professionals de correcció fixos de l’Institut d’Estudis Catalans és la que es pot veure en els organigrames corresponents al Servei de Correcció Lingüística (SCL) i a la Unitat de Correcció del Servei Editorial (UCE).