Categories

9.6.1. Pràctiques del curs de postgrau de correcció de la UdG

 

 

9-5-1_Logotip UdG 2014

 

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

El primer conveni de pràctiques, el signà l’Institut d’Estudis Catalans amb la Universitat de Girona (UdG) l’any 2000, per a acollir alumnes procedents dels cursos de postgrau de correcció organitzats per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni han estat:

— Daniel Luján Cazalilla, pràctiques al Servei de Correcció durant el mes de febrer del 2000;

— Roser Calvet i Riera, pràctiques al Servei de Correcció durant els mesos de febrer i març del 2000;

— M. Dolors Figueras i Bruguera, pràctiques al Servei de Correcció durant el mes de març del 2000;

— Susana Parals i Expòsit, pràctiques al Servei de Correcció durant el mes d’abril del 2000.