Categories

9.1.1. I Seminari de Correcció de Textos (1999)

 

9-1-1_ISCT 1999_01_convocatòria esm

 

Organitzat pel Servei de Correcció en nom de la Secretaria General de l’Institut d’Estudis Catalans, el I Seminari de Correcció de Textos, dirigit per Carles Miralles, secretari general de l’IEC, i coordinat per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció, va tenir lloc a la Sala Prat de la Riba de l’IEC el dia 26 de març de 1999, amb la presència d’una norantena d’assistents.

En aquesta activitat, adreçada a tots els coŀlaboradors i coŀlaboradores externs del Servei de Correcció, es descabdellaren les tres ponències següents:

— «El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans com a eina en la correcció i la redacció de textos», a càrrec de Carolina Santamaria, lingüista de les Oficines Lexicogràfiques de l’IEC;

— «La fixació de la terminologia en la correcció i la traducció de textos», a càrrec de Maria Bozzo, lingüista de les Oficines Lexicogràfiques i membre del Consell Supervisor del Termcat;

— «El procés d’edició de les obres de l’Institut i la incidència que té en els diferents aspectes de la correcció i la traducció», a càrrec de Josep M. Mestres, responsable del Servei de Correcció.

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest I Seminari, i les actes publicades es poden consultar a l’entrada 7.2.1 d’aquest espai web.

 

Fotografies del I Seminari de Correcció de Textos (26 de març de 1999)
I Seminari de Corr de Textos 1999_04

Parlament inaugural del I Seminari de Correcció de Textos (d’esquerra a dreta, Josep Llobera, anterior corrector de l’Institut d’Estudis Catalans i convidat d’honor del I Seminari; Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística, i Carles Miralles, secretari general de l’IEC. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

I Seminari de Corr de Textos 1999_02

Vista del públic assistent al I Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: SCL.

I Seminari de Corr de Textos 1999_01

Intervenció de Carolina Santamaria, tècnica de les Oficines Lexicogràfiques, en el I Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: SCL.

I Seminari de Corr de Textos 1999_05

Intervenció de Maria Bozzo, tècnica de les Oficines Lexicogràfiques durant el I Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: SCL.

I Seminari de Corr de Textos 1999_03

Intervenció de Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística, durant el I Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: SCL.