Categories

9.5. Cursos i tallers organitzats pels serveis de correcció de l’IEC

9.5.8. Curs de Redacció i Correcció de Textos Administratius i Jurídics (2018)

 

 

A petició de la Secció Filològica de l’IEC, el Servei de Correcció Lingüística va organitzar el Curs de Redacció i Correcció de Textos Administratius i Jurídics dins els Cursos de la Secció Filològica, el qual es va desenvolupar del 3 al 31 d’octubre de 2018 a la seu de l’IEC, a la Casa de Convalescència de Barcelona. Aquest curs estava adreçat especialment als professionals de la traducció i la correcció de textos, i també al personal tècnic i administratiu de les administracions públiques, i va comptar amb l’assistència de trenta alumnes.

El curs tenia per finalitat oferir una informació actualitzada sobre els criteris que s’han de tenir en compte en la redacció i la correcció de textos administratius i jurídics, d’acord amb la nova ortografia i la nova gramàtica normatives.

La sessió inaugural fou presidida per Brauli Montoya, membre de la Secció Filològica i director del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, acompanyat de Josep M. Mestres, coordinador del curs, i Carles Duarte, que en feu la lliçó magistral.

El quadre docent estava format per les professores i els professors següents:
— Carles Duarte, lingüista i president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA);
— Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística, professor del grau en dret de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador del curs;
— Núria Altés, professora de llenguatge administratiu i jurídic per a institucions i empreses;
— Laia Campamà, tècnica lingüística del Servei de Correcció Lingüística;
— Sílvia López, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial;
— Núria Roma, tècnica lingüística de la Unitat de Correcció del Servei Editorial;
— Margarida Sanjaume, cap del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya;
— Mireia Trias, correctora i secretària de la Societat Catalana de Terminologia.

El curs es va dividir en cinc sessions dobles de dues hores i mitja cada una, els dies 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre de 2018. El programa detallat del curs recull també un breu currículum de cada docent i el contingut de cada lliçó.

 

Fotografies del Curs de Redacció i Correcció de Textos Administratius i Jurídics (2018)

 

Inscripció i lliurament de materials a l’entrada de la Sala Puig i Cadafalch, el dia de la inauguració del CRCTAJ, 3 d’octubre de 2018, amb la col·laboració de l’estudiant en pràctiques del Servei de Correcció Lingüística Júlia Florit. (Fotografia: Laia Campamà.)

Brauli Montoya, director del Servei de Correcció Lingüística, inaugura el CRCTAJ, acompanyat de Carles Duarte i Josep M. Mestres, coordinador del curs, el dia 3 d’octubre de 2018. (Fotografia: Laia Campamà.)

Vista de la Sala Puig i Cadafalch de la Casa de Convalescència de l’IEC durant la inauguració del CRCTAL, el dia 3 d’octubre de 2018. (Fotografia: Laia Campamà.)

Carles Duarte imparteix la lliçó magistral durant la sessió inaugural del CRCTAL, el dia 3 d’octubre de 2018. (Fotografia: Laia Campamà.)

La professora Laia Campamà durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 3 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

La professora Sílvia López durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 10 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

Vista de la Sala Nicolau d’Olwer de la Casa de Convalescència de l’IEC durant les sessions corresponents al dia 10 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

El professor Josep M. Mestres durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 10 d’octubre de 2018. (Fotografia: Sílvia López.)

La professora Núria Roma durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 17 d’octubre de 2018. (Fotografia: Mireia Trias.)

La professora Mireia Trias durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 17 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

La professora Núria Altés durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 24 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

La professora Margarida Sanjaume durant la seva sessió del CRCTAL, el dia 31 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

Grup de classe del CRCTAL al pati de la Casa de Convalescència el dia 31 d’octubre de 2018. (Fotografia: Josep Gasol.)

 

9.5.3. Jornades sobre l’elaboració i la presentació de treballs científics i tècnics (2001)

 

 

Organitzat pel Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estudis Catalans en col·laboració amb la Societat Catalana d’Estudis Agraris, el curs Jornades sobre l’elaboració i la presentació de treballs científics i tècnics, dirigit per Joan Martí i Castell, director del SEREIEC; coordinat científicament per Joan Ràfols Casamada, vocal de Publicacions de la Institució Catalana d’Estudis Agraris, i coordinat tècnicament per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics del SEREIEC, va tenir lloc a la Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC del 5 al 19 de novembre de 2001, amb l’assistència d’una trentena d’alumnes.

El quadre de professorat era format per Antònia Rigo i Arnavat, cap del Servei Lingüística d’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE), de Barcelona; Daniel Cassany i Comas, professor d’anàlisi del discurs de la Universitat Pompeu Fabra, i Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics del SEREIEC.

En la sessió inaugural del curs, celebrada el dia 5 de novembre de 2001, van intervenir les persones següents: Joan Ràfols Casamada, vocal de Publicacions de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) i coordinador científic del curs; Joan Pere Vila-Hors, president de la ICEA; Joan Martí i Castell, director del SEREIEC, i Manuel Castellet, president de l’IEC.

La lliçó inaugural va anar a càrrec de Josep Vigo Bonada, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC, i les sessions foren presentades per Josep M. Mestres.

En aquesta activitat es descabdellaren les tres lliçons següents distribuïdes en tres sessions de tres hores cadascuna:

— «La fase de preredacció», a càrrec d’Antònia Rigo, cap del Servei Lingüístic d’ESADE;

— «La fase de redacció», a càrrec de Daniel Cassany, professor d’anàlisi del discurs de la Universitat Pompeu Fabra;

— «La fase de presentació», a càrrec de Josep M. Mestres, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics del SEREIEC.

Va cloure el curs amb un parlament Joan Ràfols Casamada, coordinador científic del curs.

Les tres sessions es van dur a terme a la Casa de Convalescència de l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona.

L’any següent, es va programar la segona edició d’aquest curs entre el 2 i el 30 d’octubre de 2002, amb la denominació Curs sobre l’elaboració i la presentació de treballs científics i tècnics, però no es va poder dur a terme perquè no hi va haver prou demanda.

 

Fotografies del curs Jornades sobre l’elaboració i la presentació de treballs científics i tècnics (2001)

Sessió inaugural del curs JEPTCT el dia 5 de novembre de 2001. D’esquerra a dreta: Joan Ràfols Casamada, Joan Pere Vila-Hors, Joan Martí i Castell i Josep Vigo Bonada.

Joan Ràfols Casamada obre la sessió durant el curs JEPTCT.

Josep Vigo Bonada imparteix la lliçó magistral durant la sessió inaugural del curs JEPTCT.

Vista de la Sala Nicolau d’Olwer de la Casa de Convalescència de l’IEC durant la sessió inaugural del curs JEPTCT.

La professora Antònia Rigo durant una classe teoricopràctica del curs JEPTCT.

El professor Daniel Cassany durant una classe teoricopràctica del curs JEPTCT.

El professor Josep M. Mestres durant una classe teoricopràctica del curs JEPTCT.

9.5.7. Taller de formació per al personal de l’IEC (2017)

 

 

A petició de la presidenta de la Secció Filològica, M. Teresa Cabré i Castellví, el Servei de Correcció Lingüística i el Servei Editorial de l’IEC va organitzar, el dia 31 de gener de 2017, el Taller de formació per al personal de l’Institut d’Estudis Catalans sobre les novetats que s’han produït en la normativa ortogràfica arran de l’aprovació de l’Ortografia catalana, que va tenir lloc a la Sala Pere i Joan Coromines de la seu de l’IEC, a Barcelona. Aquest taller de formació, coordinat per Josep M. Mestres i Serra, cap del Servei de Correcció Lingüística, i Sílvia López i Caballer, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial, va comptar amb l’assistència de quaranta-cinc treballadors de l’IEC i dos convidats d’altres institucions. Van impartir el taller els professors Laia Campamà Mormeneo, correctora del Servei de Correcció Lingüística, Sílvia López i Caballer i Josep M. Mestres i Serra.

 

El taller tenia per finalitat explicar els principals aspectes de normativa ortogràfica que van ser modificats per la Secció Filològica dins l’obra Ortografia catalana, la qual va ser aprovada el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 24 d’octubre de 2016.

 

 

 

La metodologia seguida durant la sessió va ser la següent: amb el suport d’una presentació en MS PowerPoint© titulada Taller de formació sobre les novetats ortogràfiques i d’un dossier de treball titulat Novetats de l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, redactat per Josep M. Mestres i Laia Campamà, que consistia en un resum d’aquesta obra normativa en què hi havia ressaltats amb color tots els canvis de normativa, els professors anaven comentant les noves regles ortogràfiques i s’anaven proposant, paral·lelament, llistes breus de mots i expressions en què calia triar la forma correcta d’acord amb la nova normativa. La versió d’aquests dos documents que figuren en aquesta entrada de Critèria són el resultat de la compleció duta a terme després dels debats que hi va haver al final d’aquesta sessió i del taller impartit als col·laboradors externs de l’IEC el dia 24 de gener de 2017 (cf. l’entrada 9.4.6), amb unes petites esmenes en els epígrafs 2.1.5 (que ha desaparegut i s’han renumerat els que segueixen), 2.7.2, 2.7.6 i 4.1.3, i en la llista final (nord-estejar, nord-oestejar, sud-americanització, vicepresidenta primera).

 

 

Fotografies del Taller de formació per al personal de l’IEC (31 de gener de 2017)

Intervinents del Taller de formació per al personal de l’IEC (31.1.2017). Fotografia: Judit Homedes.

Presentació del contingut del Taller de formació per al personal de l’IEC (31.1.2017). Fotografia: Judit Homedes.

Vista de la sala durant el Taller de formació per al personal de l’IEC (31.1.2017). Fotografia: Judit Homedes.

Vista de la sala durant el Taller de formació per al personal de l’IEC (31.1.2017). Fotografia: Judit Homedes.

 

Actualització del 2021. La Secció Filològica de l’IEC va aprovar el 3 de juny de 2021 les regles ortogràfiques definitives, una vegada prescrita la moratòria d’aplicació obligada de quatre anys que s’autoimposà. El document adjunt substitueix l’homònim publicat l’any 2017 i conté els fragments esmenats o nous destacats de color groc per a més claredat. Aquest document ha estat elaborat a partir dels materials en línia publicats per la Secció Filològica (Document SF 1 i Document SF 2).

9.5.6. Taller de formació per als col·laboradors externs (2017)

 

 

A petició de la presidenta de la Secció Filològica, M. Teresa Cabré i Castellví, el Servei de Correcció Lingüística i el Servei Editorial de l’IEC va organitzar, el dia 24 de gener de 2017, el Taller de formació per als col·laboradors externs de l’Institut d’Estudis Catalans (correctors i traductors) sobre les novetats que s’han produït en la normativa ortogràfica arran de l’aprovació de l’Ortografia catalana, que va tenir lloc a la Sala Pere i Joan Coromines de la seu de l’IEC, a Barcelona. Aquest taller de formació, coordinat per Josep M. Mestres i Serra, cap del Servei de Correcció Lingüística, i Sílvia López i Caballer, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial, va comptar amb l’assistència de setanta-cinc correctors i traductors col·laboradors externs de l’IEC. Van impartir el taller els professors Laia Campamà Mormeneo, correctora del Servei de Correcció Lingüística, Sílvia López i Caballer i Josep M. Mestres i Serra.

 

El taller tenia per finalitat explicar els principals aspectes de normativa ortogràfica que van ser modificats per la Secció Filològica dins l’obra Ortografia catalana, la qual va ser aprovada el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 24 d’octubre de 2016.

 

 

 

La metodologia seguida durant la sessió va ser la següent: amb el suport d’una presentació en MS PowerPoint© titulada Taller de formació sobre les novetats ortogràfiques i d’un dossier de treball titulat Novetats de l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, redactat per Josep M. Mestres i Laia Campamà, que consistia en un resum d’aquesta obra normativa en què hi havia ressaltats amb color tots els canvis de normativa, els professors anaven comentant les noves regles ortogràfiques i s’anaven proposant, paral·lelament, llistes breus de mots i expressions en què calia triar la forma correcta d’acord amb la nova normativa. La versió d’aquests dos documents que figuren en aquesta entrada de Critèria són el resultat de la compleció duta a terme després dels debats que hi va haver al final d’aquesta sessió i del taller impartit al personal de l’IEC el dia 31 de gener de 2017 (cf. l’entrada 9.4.7), amb unes petites esmenes en els epígrafs 2.1.5 (que ha desaparegut i s’han renumerat els que segueixen), 2.7.2, 2.7.6 i 4.1.3, i en la llista final (nord-estejar, nord-oestejar, sud-americanització, vicepresidenta primera).

 

 

Fotografies del Taller de formació per als col·laboradors externs de l’IEC (24 de gener de 2017)

Inscripció dels assistents al Taller de formació per als col·laboradors externs de l’IEC (24.1.2017). Fotografia: Mireia Trias.

Inauguració del Taller de formació per als col·labors externs de l’IEC (24.1.2017). Fotografia: Mireia Trias.

Vista de la sala durant el Taller de formació per als col·laboradors externs de l’IEC (24.1.2017). Fotografia: Mireia Trias.

Intervenció de Laia Campamà durant el Taller de formació per als col·laboradors externs de l’IEC (24.1.2017). Fotografia: Mireia Trias.

Vista de la sala durant el Taller de formació per als col·laboradors externs de l’IEC (24.1.2017). Fotografia: Mireia Trias.

Intervenció de Sílvia López durant el Taller de formació per als col·laboradors externs de l’IEC (24.1.2017). Fotografia: Mireia Trias.

 

Actualització del 2021. La Secció Filològica de l’IEC va aprovar el 3 de juny de 2021 les regles ortogràfiques definitives, una vegada prescrita la moratòria d’aplicació obligada de quatre anys que s’autoimposà. El document adjunt substitueix l’homònim publicat l’any 2017 i conté els fragments esmenats o nous destacats de color groc per a més claredat. Aquest document ha estat elaborat a partir dels materials en línia publicats per la Secció Filològica (Document SF 1 i Document SF 2 ).

9.5.4. Curs de redacció de documents administratius (2006)

 

9-4-4_CRDA 2006_Convocatòria programa_pàg 1

 

A petició de la Gerència de l’IEC, l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics va organitzar, entre el 18 d’octubre i el 22 de novembre de 2006, el Curs de redacció de documents administratius, que va tenir lloc a la Sala Fontserè de la seu de l’IEC, a Barcelona. Aquest curs estava adreçat especialment al personal administratiu de la institució que tingués uns coneixements de català equivalents a un nivell C de la Generalitat de Catalunya, i va comptar amb l’assistència de deu alumnes. Els formadors van ser Albert Soler i Dalmases, Laia Campamà Mormeneo i Josep M. Mestres i Serra.

El curs tenia per finalitat explicar els principals aspectes de la redacció de documents administratius i introduir de manera general les convencions ortotipogràfiques i altres temes que tenen a veure amb la redacció d’aquesta classe de documents, amb vista a millorar la producció de textos administratius del personal de l’IEC.

El curs es va dividir en quinze sessions de dues hores cada una. La metodologia seguida a les sessions va ser la següent: la primera hora, en general, es dedicava a repassar aspectes globals de la redacció de documents administratius i a fer-ne els exercicis corresponents; tot seguit, s’explicaven les característiques principals d’un document administratiu concret. Després d’una pausa de deu minuts, la segona hora es dedicava a corregir el document treballat en la sessió anterior.

 

 

9.5.2. Curs de formació avançada per a correctors de textos (segona edició, 2001-2002)

 

9-4-2_CFACT-2 2001-2002

 

Organitzat pel Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estudis Catalans, el Segon curs de formació avançada per a correctors de textos, dirigit per Joan Martí i Castell, director del SEREIEC i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i coordinat per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics del SEREIEC, va tenir lloc a la seu de l’IEC entre el 9 d’octubre i el 20 de desembre de 2001 i entre el 8 de gener i el 7 de febrer de 2002, amb la presència d’una trentena d’assistents. Aquesta activitat, estava adreçada a correctors i traductors professionals.

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquesta segona edició del Curs de formació avançada.

 

 

 

Fotografies del II Curs de formació avançada per a correctors de textos (2001-2002)

Sílvia López i Caballer, Antoni M. Badia i Margarit, Joan Martí i Castell i Josep M. Mestres i Serra durant la sessió inaugural del CFACT-2, celebrada el dia 9 d’octubre de 2001.

Antoni M. Badia i Margarit, membre de la Secció Filològica, pronunciant la lliçó inaugural del CFACT-2.

Vista de la Sala Nicolau d’Olwer de la Casa de Convalescència durant la sessió inaugural del CFACT-2. A la segona fila, a l’esquerra, Teresa Orpí, directora d’SCL, Serveis Lingüístics de Català.

Vista de l’aula d’ordinadors de l’Escola Pia de Sarrià, de Barcelona, on es duien a terme les classes pràctiques amb ordinador del CFACT-2.

La professora Sílvia López durant una sessió de pràctiques amb ordinador del CFACT-2 a l’Escola Pia de Sarrià.

El professor Josep M. Mestres durant una classe teoricopràctica del CFACT-2 a la Casa de Convalescència.

La professora Anna Montserrat durant una classe teoricopràctica del CAFCT-2 a la Casa de Convalescència.

El professor Joan Costa durant una classe teoricopràctica del CFACT-2 a la Casa de Convalescència.

9.5.1. Curs de formació avançada per a correctors de textos (2000-2001)

 

9-4-1_CFACT-1 2000-2001

 

Organitzat pel Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estudis Catalans, el Curs de formació avançada per a correctors de textos, dirigit per Joan Martí i Castell, director del SEREIEC i membre de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat per Josep Maria Mestres, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics del SEREIEC, va tenir lloc a la seu de l’IEC entre el 10 d’octubre i el 21 de desembre de 2000 i entre el 9 de gener i el 8 de febrer de 2001, amb la presència d’una trentena d’assistents. Aquesta activitat estava adreçada a tots els correctors i traductors professionals, especialment als que duguessin a terme tasques de coŀlaboració externa amb l’Institut.

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest Curs.

 

 

 

Fotografies del I Curs de formació avançada per a correctors de textos (2000-2001)

Obertura del curs a càrrec de Manuel Castellet, president de l’IEC, acompanyat de Jaume Martí i Castell, director del SEREIEC, i Josep M. Mestres, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Lliçó magistral del curs a càrrec d’Albert Jané, membre de la Secció Filològica de l’IEC. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Primera fila dels assistents a la sessió inaugural del curs. D’esquerra a dreta, Joan A. Argenter, president de la Secció Filològica; Josep Llobera, anterior corrector de l’IEC, i Joan Martí i Castell, director del SEREIEC. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

La directora d’SLC, Serveis Lingüístics de Català, Teresa Orpí (al centre), acompanyada dels professors Sílvia López i Josep M. Mestres. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

El professor Josep M. Mestres durant una de les sessions teoricopràctiques del CFACT-1. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Vista de l’aula d’ordinadors de l’Escola Pia de Sarrià durant una de les sessions pràctiques del CFACT-1. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

La professora Sílvia López durant una de les sessions teoricopràctiques del CFACT-1. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Vista de l’aula d’ordinadors durant una de les sessions pràctiques del CFACT-1. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

 

9.5.5. I Curs de correcció avançada per a l’edició de textos científics i tècnics (2010)

 

9-4-5_I Curs de correcció avançada 2010

 

[Document que s’està redactant als serveis de correcció de l’IEC i que es penjarà pròximament.]

 

 

 

 

 

 

 

 

9-4-5_CCAETCT1 2010_Quadre docent

 

9-4-5_CCAETCT1 2010_Quadre docent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-4-5_CCAETCT1 2010_Programa detallat_pàg_1

 

9-4-5_CCAETCT1 2010_Programa detallat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies del I Curs de correcció avançada per a l’edició de textos científics i tècnics
9-4-5_CCAETCT1 2010_Foto de família

Alumnes del I Curs de correcció avançada per a l’edició de textos científics i tècnics. Fotografia: Magda López Rodríguez (MLR).

9-4-5_CCAETCT1 2010_JMS saludant José Martínez de Sousa

El director del curs, Josep M. Mestres, saludant l’insigne tipògraf i professor del curs José Martínez de Sousa. Fotografia: MLR.