Categories

Salutació inicial

La Unitat d’Edició i la Unitat de Correcció del Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) treballem amb la voluntat de ser un referent en aquest àmbit als països de llengua catalana. Per això hem obert aquest espai web, on presentem les eines en línia de l’IEC per a la correcció i la traducció de textos amb vista a l’edició de les obres que publica aquesta institució. Els nostres col·laboradors externs hi trobaran indicacions sobre temes que no depenen estrictament de la normativa lingüística, com ara els usos de majúscules i minúscules, la disposició de les referències bibliogràfiques o la traducció de noms propis a altres llengües. De mica en mica, anirem enriquint aquest espai amb noves incorporacions; en aquest sentit, estem obertes a suggeriments, esmenes i ampliacions, que podeu canalitzar mitjançant l’adreça electrònica de contacte. Esperem, doncs, prestar un servei útil a la comunitat catalanoparlant.

Unitat d’Edició i Unitat de Correcció
Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans

 

Les orientacions i les propostes contingudes en l’espai web Critèria són el fruit de l’experiència professional dels diferents serveis de correcció de l’IEC que hom ha anat recopilant des de l’any 1992 per tal de resoldre les qüestions tipogràfiques i alguns dubtes lingüístics (que tenen a veure sobretot amb l’ortografia i l’onomàstica). Cal advertir que no es tracta de criteris normatius preparats ni avalats per la Secció Filològica; ja que, tant els treballs propis d’aquesta Secció —que no permetrien atendre les consultes constants dels correctors interns i externs de l’IEC— com les urgències habituals en l’edició de publicacions, fan que s’hagin d’adoptar solucions provisionals que, si escau, són rectificades immediatament en el cas que es produeixi un acord normatiu que les modifiqui.