Categories

9.4. Altres jornades, seminaris i presentacions organitzats pels serveis de correcció de l’IEC

9.4.4. Novetats ortogràfiques i gramaticals i ciències de la salut (2019)

 

 

A petició de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SocDEMCAT) de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMSCB), el dia 27 de febrer de 2019 el Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans va dur a terme a Barcelona, a la seu mateixa de la FACMSCB, la sessió científica titulada Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut, amb l’assistència de setze professionals dels àmbits de la medicina i altres ciències relacionades.

La sessió fou a càrrec de Júlia Florit, que va tractar de les novetats de l’Ortografia catalana, amb una especial atenció als canvis ortogràfics de la terminologia mèdica i de les ciències de la salut, i Josep M. Mestres, que va exposar les novetats més generals de la Gramàtica de la llengua catalana i va comentar uns quants casos pràctics que palesen la flexibilització normativa que ha significat aquesta obra cabdal; també va fer una referència succinta a la recent Gramàtica essencial de la llengua catalana, que és una versió reduïda i adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana.

 

 

 

Aquesta activitat, adreçada tant als membres de la FACMSCB com al públic en general, es va desenvolupar amb l’ajut de l’opuscle titulat Uns quants aspectes de l’ortografia i de la gramàtica que han estat fixats o que han experimentat modificacions lliurat als assistents a l’inici de la sessió i de la presentació en MS PowerPoint titulada Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut.

Acompanyen els documents adjunts diverses fotografies preses durant l’acte.

 

 

 

 

 

Fotografies de la «Les novetats ortogràfiques i gramaticals i les ciències de la salut» (27 febrer 2019)

D’esquerra a dreta: Josep M. Mestres; Judit Usall, presidenta de SocDEMCAT; Joan Sala, secretari de SocDEMCAT, i Júlia Florit. (Fotografia: Magda López.)

Presentació de la conferència a càrrec de Joan Sala, secretari de SocDEMCAT. (Fotografia: Magda López.)

Intervenció de Júlia Florit. (Fotografia: Magda López.)

Intervenció de Josep M. Mestres i vista de la sala. (Fotografia: Magda López.)

 

9.4.2. Recursos lingüístics de l’Institut d’Estudis Catalans (2004)

 

 

El dia 14 de juny de 2004, a petició del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics (OCAL) de l’Institut d’Estudis Catalans dugué a terme una sessió pública sobre Recursos lingüístics de l’Institut d’Estudis Catalans, que comptà amb la participació d’una seixantena de persones, quaranta-quatre de les quals havien estat convocades pel CPNL.

Sota la presidència de Josep Vigo, director de l’OCAL, Josep M. Mestres va exposar detalladament els recursos lingüístics disponibles fins en aquell moment.

El document adjunt conté el díptic de quatre pàgines de format ISO A4 lliurat als assistents que conté una selecció dels recursos impresos, en CD-ROM i en línia publicats per l’Institut d’Estudis Catalans que podien tenir més interès per als professionals de la llengua, juntament amb unes quantes adreces d’Internet de recursos de l’IEC relacionats amb la llengua catalana. També es va lliurar a les persones assistents un opuscle de sis pàgines grapades facilitat pel Servei de Publicacions de l’IEC amb totes les novetats bibliogràfiques d’aquesta institució entre l’octubre del 2003 i l’abril del 2004 (no recollit en aquesta crònica).

 

 

9.4.1. Presentació del tipòmetre (2002)

 

3-5-c_Tipòmetre IEC 2002 presentació

 

Amb la voluntat de facilitar tota classe d’orientacions i eines de precisió als professionals que treballen amb la llengua catalana, el Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estudis Catalans (SEREIEC) va dissenyar i fabricar un tipòmetre especialment adequat per als correctors i traductors que han de revisar proves d’impremta i per als tallers de fotocomposició de l’àmbit català. El dia 22 de març de 2001 Josep M. Mestres, autor del disseny, va presentar al director del SEREIEC la proposta de confecció d’un tipòmetre amb la garantia de qualitat pròpia d’aquesta institució, el qual la va traslladar al gerent de l’Institut, finalment, el mes de juny del 2001 es rebé el vistiplau de la Presidència de l’IEC per a tirar endavant el projecte, que es va presentar oficialment a la seu de l’IEC el dia 10 de juliol de 2002. El programa detallat de la sessió es pot veure en el document adjunt.

 

En aquest acte, van intervenir les persones següents: Joan Martí i Castell, director del SEREIEC; José Martínez de Sousa, ortotipògraf, que va dictar la lliçó titulada «Medidas, tipómetros y corrección de textos», i Josep M. Mestres i Serra, que va presentar el tipòmetre de l’IEC, amb la presentació en MS Power Point® titulada «Projecte i característiques del tipòmetre de l’IEC». Clogué l’acte Lluís Jou i Mirabent, director general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies de la presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans (10 de juliol de 2002)

Joan Martí i Castell obre la sessió de presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Vista de la Sala Pere i Joan Coromines durant la presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Vista de la Sala Pere i Joan Coromines durant la presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

José Martínez de Sousa durant la presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Josep M. Mestres presenta les característiques tècniques del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Vista de la mesa de la sessió durant la presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Lluís Jou clou l’acte de presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Vista general de la Sala Pere i Joan Coromines durant la cloenda de la presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

 

9.4.3. Presentació i funcionament del ‘Diccionari de sinònims’ davant el CPNL (2016)

 

9-3-3_Diccionari de sinònims_2016 CPNL_Programa de mà_pàg 1

 

A petició del Consorci per a la Normalització Lingüística a Catalunya (CPNL), el dia 22 de juny de 2016 es va dur a terme, a la seu del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, l’activitat «Presentació i funcionament del Diccionari de sinònims en línia d’Albert Jané en el marc del pla de digitalització i interconnexió d’obres lexicogràfiques de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans», amb l’assistència d’una quarantena d’assessors lingüístics i coordinadors del CPNL d’arreu del Principat. La sessió fou a càrrec d’Albert Jané, membre de la Secció Filològica i autor del diccionari, i de Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC.

9-3-3_Pla de digitalització de la SF_2016 CPNL_Presentació_pàg 1

En aquesta activitat adreçada al personal del Consorci per a la Normalització Lingüística es descabdellaren les intervencions que figuren en el programa de mà tal com es va desenvolupar la sessió:

— «Obertura de la sessió», a càrrec de Carles de Rosselló, responsable de l’Àmbit de Formació i Foment del CPNL;

— «El pla de digitalització i interconnexió d’obres lexicogràfiques de la Secció Filològica de l’IEC», a càrrec de Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans;

9-3-3_Diccionari de sinònims_2016 CPNL_Presentació_pàg 1

— «Alguns aspectes de sinonímia i les tres edicions del Diccionari de sinònims», a càrrec d’Albert Jané, membre de la Secció Filològica i autor del diccionari;

— «Funcionament general i aprofitament del programari de consulta de l’obra», a càrrec de Josep M. Mestres.

Acompanyen els documents adjunts diverses fotografies preses durant l’acte.

 

 

 

 

Fotografies de la «Presentació i funcionament del Diccionari de sinònims davant el CPNL» (22 juny 2016)

 

9-3-3_Diccionari de sinònims_2016 CPNL_Foto 1_826ret

Vista de la sala a l’inici de la sessió. Fotografia: Miriam Tijani.

 

9-3-3_Diccionari de sinònims_2016 CPNL_Foto 1_828

Obertura de l’acte a càrrec de Carles de Rosselló. Fotografia: Miriam Tijani.

 

9-3-3_Diccionari de sinònims_2016 CPNL_Foto 1_830ret

Presentació del pla de digitalització i interconnexió d’obres lexicogràfiques de la Secció Filològica. Fotografia: Mriiam Tijani.

 

9-3-3_Diccionari de sinònims_2016 CPNL_Foto 1_839ret

Intervenció d’Albert Jané sobre les diverses edicions del ‘Diccionari de sinònims’. Fotografia: Miriam Tijani.

 

9-3-3_Diccionari de sinònims_2016 CPNL_Foto 1_840

Vista general de la sala durant la intervenció d’Albert Jané. Fotografia: Miriam Tijani.

 

9-3-3_Diccionari de sinònims_2016 CPNL_Foto 1_841ret

Intervenció de Josep M. Mestres sobre el funcionament del ‘Diccionari de sinònims’. Fotografia: Miriam Tijani.

 

9-3-3_Diccionari de sinònims_2016 CPNL_Foto 1_846ret

Participants i organitzadors de l’acte. D’esquerra a dreta: Miriam Tijani, Albert Jané, Josep M. Mestres, Gemma Segura i Carles de Rosselló. Fotografia: Eva Rodríguez Ollé.