Categories

9.6.3. Pràctiques del postgrau de traducció cientificotècnica de l’IDEC-UPF

 

 

9-5-3_Logotip IDEC-UPF 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2006, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (IDEC-UPF) per a acollir alumnes procedents del postgrau de traducció cientificotècnica organitzat per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Meritxell Màrgens i Rams, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de febrer i març del 2006;

— Patricia Lara Vitri Vives, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de febrer i març del 2007 (treballa com a col·laboradora externa d’aquesta oficina des del mateix any 2007);

— Àfrica Vila Ortega, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de març i abril del 2008;

— Maria Luna i Cuberta, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de maig i juny del 2009;

— Esther Llópez Llongarriu, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos del febrer a l’abril del 2010;

— Núria Duran Adroher, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos d’abril a juny del 2011.