Categories

7.4. Actes de les Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística

7.4.2. Actes de les II Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística (2002)

 

7-4-2_JCEL2 2002_01-coberta

El 29 i 30 de novembre de 2001 es van dur a terme les II Jornades per a la cooperació en l’estandardització lingüística, adreçades a professionals i estudiants del món de la lingüística (com lingüistes, lexicògrafs i filòlegs en general; assessors, correctors i planificadors lingüístics; traductors i intèrprets; professors universitaris i d’ensenyament mitjà; personal de les administracions; altres professionals, i estudiants universitaris). L’acte, organitzat per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, fou presidit per Joan A. Argenter i Giralt, president d’aquesta Secció, i coordinat per Joaquim Mallafrè i Gavaldà, vicepresident també d’aquesta Secció, i Josep M. Mestres, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics del Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estudis Catalans. Les jornades estaven patrocinades per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i la Fundació Caixa de Sabadell.

El llibre II Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística conté les actes d’aquestes II Jornades, tal com van ser publicades per l’IEC el novembre de l’any següent.

 

7-4-2_JCEL2 2000_Ponència de Jem Cabanes_01-pàg_1

 

La ponència «Correcció i traducció» fou dictada per Jem Cabanes, corrector, el dia 29 de novembre de 2001, dins la secció «La traducció literària» d’aquestes II Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística.

7.4.1. Actes de les [I] Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística (2000)

 

7-4-1_JCEL1 2000_01-coberta

 

El 25 i el 26 de novembre de 1999 es van dur a terme les Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística, adreçades a diversos professionals i estudiants del món de la lingüística (com ara lingüistes i lexicògrafs en general, assessors lingüístics i correctors, traductors i intèrprets, professors universitaris i d’ensenyament mitjà, i estudiants universitaris). L’acte, organitzat per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, fou presidit per Joan Argenter, president d’aquesta Secció, i coordinat per Isidor Marí, secretari també d’aquesta Secció, i Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció de l’IEC. Va comptar amb el patrocini de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

El llibre Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística conté les actes d’aquestes Jornades, tal com van ser publicades per l’IEC el desembre de l’any següent.

 

 

7-4-1_JCEL1 2000_Ponència Albert Jané_01-pàg_1

 

La ponència «La identificació i la resolució de dubtes durant el procés d’edició de les publicacions de l’Institut» fou dictada per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció de l’IEC, el dia 25 de novembre de 1999, dins la secció «La revisió de textos» d’aquestes primeres Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística.

 

 

 

 

 

 

 

 

7-4-1_JCEL1 2000_Ponència Albert Jané_01-pàg_1

 

La ponència «El corrector i el “seu” autor» fou dictada per Albert Jané, corrector i publicista, el dia 25 de novembre de 1999, dins la secció «La revisió de textos» d’aquestes primeres Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística.