Categories

1.2. La disposició de parts específiques del text

1.2.2. La disposició ortotipogràfica dels qüestionaris d’opció múltiple

 

 

Els qüestionaris d’elecció múltiple que es fan servir actualment en molts exàmens de coneixements es basen en criteris psicomètrics i presenten característiques tipificables que és convenient conèixer amb vista a la revisió ortotipogràfica d’aquesta classe de textos.

Per a l’elaboració d’aquests criteris per a la disposició dels qüestionaris d’opció múltiple, hem tingut el privilegi de poder disposar de l’assessorament del doctor Lluís Garcia i Sevilla, psiquiatre especialista en proves psicomètriques i membre de la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.