Categories

9.1. Seminaris de correcció de textos

9.1.1. I Seminari de Correcció de Textos (1999)

 

9-1-1_ISCT 1999_01_convocatòria esm

 

Organitzat pel Servei de Correcció en nom de la Secretaria General de l’Institut d’Estudis Catalans, el I Seminari de Correcció de Textos, dirigit per Carles Miralles, secretari general de l’IEC, i coordinat per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció, va tenir lloc a la Sala Prat de la Riba de l’IEC el dia 26 de març de 1999, amb la presència d’una norantena d’assistents.

En aquesta activitat, adreçada a tots els coŀlaboradors i coŀlaboradores externs del Servei de Correcció, es descabdellaren les tres ponències següents:

— «El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans com a eina en la correcció i la redacció de textos», a càrrec de Carolina Santamaria, lingüista de les Oficines Lexicogràfiques de l’IEC;

— «La fixació de la terminologia en la correcció i la traducció de textos», a càrrec de Maria Bozzo, lingüista de les Oficines Lexicogràfiques i membre del Consell Supervisor del Termcat;

— «El procés d’edició de les obres de l’Institut i la incidència que té en els diferents aspectes de la correcció i la traducció», a càrrec de Josep M. Mestres, responsable del Servei de Correcció.

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest I Seminari, i les actes publicades es poden consultar a l’entrada 7.2.1 d’aquest espai web.

 

Fotografies del I Seminari de Correcció de Textos (26 de març de 1999)
I Seminari de Corr de Textos 1999_04

Parlament inaugural del I Seminari de Correcció de Textos (d’esquerra a dreta, Josep Llobera, anterior corrector de l’Institut d’Estudis Catalans i convidat d’honor del I Seminari; Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística, i Carles Miralles, secretari general de l’IEC. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

I Seminari de Corr de Textos 1999_02

Vista del públic assistent al I Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: SCL.

I Seminari de Corr de Textos 1999_01

Intervenció de Carolina Santamaria, tècnica de les Oficines Lexicogràfiques, en el I Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: SCL.

I Seminari de Corr de Textos 1999_05

Intervenció de Maria Bozzo, tècnica de les Oficines Lexicogràfiques durant el I Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: SCL.

I Seminari de Corr de Textos 1999_03

Intervenció de Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística, durant el I Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: SCL.

 

 

9.1.4. IV Seminari de Correcció de Textos: «Eines en línia de l’IEC per a la traducció i la correcció de textos» (2014)

 

Programa_IV SCT_20140705

Convocatòria del IV Seminari de Correcció de Textos

 

Organitzat pel Servei de Correcció Lingüística i el Servei Editorial de l’IEC, el IV Seminari de Correcció de Textos: «Eines en línia de l’IEC per a la traducció i la correcció de textos», dirigit per Brauli Montoya, director del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, i coordinat per Josep M. Mestres, cap del mateix servei, i Sílvia López, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial, va tenir lloc a la Sala Pere i Joan Coromines de la Casa de la Convalescència el dia 3 de juliol de 2014, amb la presència de cent cinquanta assistents.

 

 

9-1-4_Programa de mà_esmenat Pau Vidal

Programa de mà del IV Seminari de Correcció de Textos (esmenat)

 

En aquesta activitat, adreçada tant al públic especialitzat com al públic en general, es descabdellaren les lliçons següents:

— «El portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia», a càrrec de Salvador Alegret, director del CiT, i Joana Torres, tècnica lingüística del CiT;

— «Els recursos en línia de la Secció Filològica», a càrrec de Pau Vidal, filòleg (en substitució de Màrius Serra, membre de la Secció Filològica) i Santiago Muxach, cap del Servei de Recursos Digitals de l’IEC;

— «Critèria, l’espai web de correcció de l’IEC», a càrrec de Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística, i Sílvia López, responsable de la Unitat de Correcció del Servei Editorial.

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest IV Seminari de Correcció de Textos. Pròximament, es prepararan i s’editaran les actes corresponents a aquesta activitat.

 

Fotografies del IV Seminari de Correcció de Textos (3 de juliol de 2014)
9-1-4_SCT04 2014_01-taula d-inscripció (Francina Payeras - Núria Roma - Laia Campamà)

Taula d’inscripció al IV Seminari de Correcció de Textos (d’esquerra a dreta, Francina Payeras, Núria Roma i Laia Campamà). Fotografia: Mireia Trias i Freixa (MTF)

9-1-4_SCT04 2014_02-obertura (J M Mestres - Jaume de Puig - Brauli Montoya - Sílvia López)

Obertura del IV Seminari de Correcció de Textos (Josep M. Mestres, Jaume de Puig, Brauli Montoya i Sílvia López). Fotografia: MTF

9-1-4_SCT04 2014_03-presentació CiT (Joana Torres - Salvador Alegret)

Presentació del programa CiT (Joana Torres i Salvador Alegret). Fotografia: MTF

9-1-4_SCT04 2014_04-panoràmica de la sala

Panòramica de la Sala Pere i Joan Coromines durant el IV Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: MTF

9-1-4_SCT04 2014_05-presentació SF (Santi Muxach - Pau Vidal - Brauli Montoya)

Presentació dels recursos de la Secció Filològica (Santi Muxach, Pau Vidal i Brauli Montoya). Fotografia: MTF

9-1-4_SCT04 2014_06-presentació Critèria (Sílvia López - Brauli Montoya)

Presentació de l’espai web Critèria (Sílvia López i Josep M. Mestres). Fotografia: MTF

9-1-4_SCT04 2014_07-públic

Vista del públic assistent al IV Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: MTF

9-1-4_SCT04 2014_08-cloenda (Sílvia López - Josep M Mestres - Brauli Montoya)

Cloenda del IV Seminari de Correcció de Textos (Sílvia López, Josep M. Mestres i Brauli Montoya). Fotografia: MTF

 

 

9.1.2. II Seminari de Correcció de Textos: «La qualitat de la llengua oral en els mitjans de comunicació» (2002)

9-1-2_SCT02 2002_01_convocatòria_pàg_1

 

Organitzat pel Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estudis Catalans, el II Seminari de Correcció de Textos: «La qualitat de la llengua oral en els mitjans de comunicació», dirigit per Joan Martí i Castell, director del SEREIEC, va tenir lloc a la seu de l’IEC els dies 7 i 8 de novembre de 2002, amb la presència d’una norantena d’assistents. El Seminari va ser coordinat per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics del SEREIEC, i Oriol Camps i Giralt, cap de la Unitat d’Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio.

 

9-1-2_SCT-II 2002_01_programa de mà

 

En aquesta activitat, adreçada a llicenciats o doctors en filologia catalana, traducció i interpretació i periodisme, i estudiants universitaris de filologia catalana, es descabdellaren les lliçons següents:

— «La correcció d’informatius i programes de ràdio», a càrrec d’Oriol Camps, cap de la Unitat d’Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio;

— «El doblatge», a càrrec de Iolanda Ledesma, lingüista i correctora de doblatges, i Mercè López Arnabat, traductora;

— «Correcció i seguiment de la publicitat», a càrrec de Maria Alba Agulló, cap del Departament d’Assessorament Lingüístic de Televisió de Catalunya;

— «La correcció d’informatius a Televisió de Catalunya», a càrrec de Teresa Maria Castanyer, correctora als Serveis Informatius de Televisió de Catalunya;

— «Els programes infantils i juvenils com a generadors del llenguatge i la correcció lingüística», a càrrec de Glòria Torra, coordinadora del Servei d’Assessorament Lingüístic de Producció Interna de Televisió de Catalunya, i Ton Lleonart, guionista i coordinador de guions del programa Club Super3;

— «Corregir el text per corregir la frase», a càrrec de Gemma Gimeno, lingüista a Televisió Espanyola a Catalunya;

— «L’assessorament lingüístic a Telecinco», a càrrec de Mireia Alegre, lingüista a la Delegació de Telecinco a Catalunya;

— «El servei d’Assessorament Lingüístic del Grup Godó», a càrrec d’Olga Clapés, correctora i assessora de les emissores de ràdio RAC 1 i RAC 105 i de la cadena de televisió City TV;

— «Context i bases de l’assessorament lingüístic a Ona Catalana», a càrrec de Josep Cornudella, cap del servei lingüístic de la cadena de ràdio Ona Catalana;

— «La qualitat lingüística a Ràdio Sant Cugat», a càrrec de Vanesa Hernàndez, redactora en cap dels Serveis Informatius de Ràdio Sant Cugat;

— «L’assessorament lingüístic a COMRàdio», a càrrec de David Miró, redactor del programa La República de l’emissora COMRàdio;

— «Les emissores del Grup Flaix», a càrrec de Jaume Salvanyà, corrector i assessor lingüístic de Flaix FM i Ràdio Flaixbac;

— «L’assessorament lingüístic dels mitjans de comunicació valencians», a càrrec de Teresa Violeta, Redactora de l’emissora Ràdio 9;

— «Variació geolectal en el model lingüístic de les emissores radiofòniques de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió», a càrrec de Daniel Casals, consultor d’història de la llengua catalana a la Universitat Oberta de Catalunya.

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest II Seminari, i les actes publicades es poden consultar a l’entrada 7.2.2 d’aquest espai web.

 

Fotografies del II Seminari de Correcció de Textos (7 i 8 de novembre de 2002)

Inauguració del II Seminari de Correcció de Textos. D’esquerra a dreta, Josep M. Mestres, coordinador del seminari; Joan Martí i Castell, director del seminari, i Oriol Camps, coordinador del seminari. Fotografia: Arxiu IEC.

Vista de la Sala Pere i Joan Coromines durant el II Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: Arxiu IEC.

Jaume Nogueroles, responsable del magatzem de l’IEC i tècnic de so, a l’estand de publicacions relacionades amb la correcció i l’assessorament lingüístics durant el II Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: OCAL.

Ponència d’Oriol Camps, cap de la Unitat d’Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio. A la seva esquerra, Jaume Martí i Castell, director del seminari. Fotografia: Arxiu IEC.

Ponències durant el II Seminari de Correcció de Textos. D’esquerra a dreta, Iolanda Ledesma, lingüista; Jaume Martí i Castell, director del seminari, i Mercè López Arnabat, traductora. Fotografia: OCAL.

Ponència de M. Alba Agulló, assessora lingüística de Televisió de Catalunya, SA. A la seva esquerra, Josep M. Mestres, coordinador del seminari. Fotografia: OCAL.

Ponències de Glòria Torra, del Servei d’Assessorament Lingüístic de programes de producció pròpia de TVC, i de Ton Lleonart, del ‘Club Super3’. Enmig, Josep M. Mestres, coordinador del seminari. Fotografia: OCAL.

Taula rodona final del II Seminari de Correcció de Textos. D’esquerra a dreta, Iolanda Ledesma, Teresa Maria Castanyer, M. Alba Agulló, Oriol Camps, Gemma Gimeno, Glòria Torra i Ton Lleonart. Fotografia: OCAL.

Primera fila d’intervinents convidats al II Seminari de Correcció de Textos. D’esquerra a dreta, Josep Cornudella, Jaume Salvanyà, David Miró, Vanessa Hernàndez, Olga Clapés, Mireia Alegre i Daniel Casals. Fotografia: OCAL.

Cloenda del II Seminari de Correcció de Textos. D’esquerra a dreta, Josep M. Mestres i Oriol Camps, coordinadors del seminari. Fotografia: OCAL.

Ponents i participants del II Seminari de Correcció de Textos. D’esquerra a dreta: drets, Olga Clapés, Mireia Alegre, David Miró, Joan Martí i Castell, Josep M. Mestres, Gemma Gimeno, Iolanda Ledesma i Mercè López Arnabat; asseguts, Oriol Camps, Glòria Torra, Ton Lleonart, M. Alba Agulló i Teresa Maria Castanyer. Fotografia: Arxiu IEC.

 

 

9.1.3. III Seminari de Correcció de Textos: «La terminologia i la correcció de textos» (2004)

 

9-1-3_SCT03 2004_01_convocatòria_pàg_1

 

Organitzat per l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de l’Institut d’Estudis Catalans, el III Seminari de Correcció de Textos: «La terminologia i la correcció de textos», dirigit per Josep Vigo i Bonada, membre de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC i director de l’OCAL, i coordinat per Josep M. Mestres, cap de l’OCAL, va tenir lloc a la seu de l’IEC els dies 18 i 19 de novembre de 2004, amb la presència de dos-cents assistents. Hi van coŀlaborar institucions com el Consorci per a la Normalització Lingüística, l’Enciclopèdia Catalana, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (Universitat Pompeu Fabra), els Serveis Lingüístics del Parlament de Catalunya i el Termcat, Centre de Terminologia.

En aquesta activitat, adreçada a llicenciats o doctors en filologia catalana, en altres llicenciatures d’humanitats o en traducció i interpretació, o altres estudis, es descabdellaren les lliçons següents:

— «Què cal corregir i per què», a càrrec de Francesc Vallverdú, vicepresident de la Secció Filològica de l’IEC;

— «La coŀlaboració del professional de la correcció en la fixació terminològica», a càrrec de Xavier Fargas, cap de l’Àrea de Normalització Terminològica del Termcat, Centre de Terminologia;

— «La necessitat de la terminologia», a càrrec de Paquita Sanvicén, directora del Centre de Normalització Lingüística de Lleida del Consorci per a la Normalització Lingüística, i Mercè Viladrosa, membre del Centre de Normalització Lingüística de la Segarra del CNL.

— «Metodologia i recursos en la correcció i l’assessorament», a càrrec de Laia Castanyer, assessora lingüística de l’OCAL, i Núria Roma, correctora de l’OCAL;

— «Quan les paraules són llei», a càrrec de Margarida Sanjaume, cap de l’Àrea d’Assessorament Lingüístic del Departament de Serveis Lingüístics del Parlament de Catalunya;

— «Eines informàtiques per al corrector. Com se’n pot treure el màxim profit», a càrrec de Lluís de Yzaguirre, Cap del Laboratori de Tecnologies Lingüístiques de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra;

— «El lèxic en la traducció jurídica», a càrrec de Josep Torrent, professor de llenguatge administratiu i jurídic de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya;

— «Transcripció i transliteració de noms estrangers escrits en alfabets no llatins», a càrrec de Josep Torras, lexicògraf d’Enciclopèdia Catalana;

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest III Seminari, i les actes publicades es poden consultar a l’entrada 7.2.3 d’aquest espai web.

 

Fotografies del III Seminari de Correcció de Textos (18 i 19 de novembre de 2004)
9-1-3_SCT03 2004_01_inauguració (Josep Vigo - Salvador Alegret - J M Mestres)

Inauguració del III Seminari de Correcció de Textos. D’esquerra a dreta, Josep Vigo, membre de la Secció de Ciències Biològiques i director de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics i del seminari; Salvador Alegret, secretari general de l’IEC, i Josep M. Mestres, cap de l’OCAL i coordinador del seminari. Fotografia: Laia Campamà, OCAL.

9-1-3_SCT03 2004_02_auditori

Vista general de la Sala Prat de la Riba durant el III Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: Laia Campamà, OCAL.

9-1-3_SCT03 2004_03_Francesc Vallverdú

Intervenció de Francesc Vallverdú, vicepresident de la Secció Filològica de l’IEC, durant el III Seminari de Correcció de Textos. A la seva esquerra, Josep Vigo, director del seminari. Fotografia: Laia Campamà, OCAL.

9-1-3_SCT03 2004_04_Xavier Fargas

Intervenció de F. Xavier Fargas, del TERMCAT, durant el III Seminari de Correcció de Textos. A la seva esquerra, Josep Vigo, director del seminari. Fotografia: Laia Campamà, OCAL.

9-1-3_SCT03 2004_05_Paquita Sanvicén - Mercè Viladrosa

III Seminari de Correcció de Textos. D’esquerra a dreta, Paquita Sanvicén, del Centre de Normalització Lingüística de Lleida; Josep Vigo, director del seminari, i Mercè Viladrosa, del Centre de Normalització Lingüística de la Segarra. Fotografia: Laia Campamà, OCAL.

9-1-3_SCT03 2004_06_Núria Roma - Laia Castanyer

III Seminari de Correcció de Textos. D’esquerra a dreta, Núria Roma i Laia Castanyer, de l’OCAL, i Josep M. Mestres, coordinador del Seminari. Fotografia: Laia Campamà, OCAL.

9-1-3_SCT03 2004_07_Marta Payà - Margarida Sanjaume

III Seminari de Correcció de Textos. D’esquerra a dreta, Marta Payà i Margarida Sanjaume, del Departament de Serveis Lingüístics del Parlament de Catalunya, i Josep M. Mestres, coordinador del seminari. Fotografia: Laia Campamà, OCAL.

9-1-3_SCT03 2004_08_Lluís de Yzaguirre

Intervenció de Lluís de Yzaguirre, de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, durant el III Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: Laia Campamà, OCAL.

9-1-3_SCT03 2004_09_Josep Torrent

Intervenció de Josep Torrent, de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, durant el III Seminari de Correcció de Textos. Fotografia: Laia Campamà, OCAL.

9-1-3_SCT03 2004_10_Josep Torras

Intervenció de Josep Torras, d’Enciclopèdia Catalana, durant el III Seminari de Correcció de Textos. A la seva esquerra, Josep Vigo, director del seminari. Fotografia: Laia Campamà, OCAL.

9-1-3_SCT03 2004_11_taula rodona

Taula rodona final del III Seminari de Correcció de Textos. D’esquerra a dreta, Mercè Viladrosa, Josep Torras, F. Xavier Fargas, Josep M. Mestres, Margarida Sanjaume, Josep Torrent i Lluís de Yzaguirre. Fotografia: Laia Campamà, OCAL.