Categories

7.7. Altres publicacions relacionades amb la correcció i l’edició de textos

7.7.2. ‘Cent anys de correcció de textos i normalització a l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007)’ (2012)

 

7-6-2_Cent anys de correcció 2012

 

El volum Cent anys de correcció de textos i normalització a l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007) de Josep M. Mestres, responsable del Servei de Correcció d’aquesta entitat, publicat per l’IEC el febrer de 2012 dins la coŀlecció «Publicacions de la Presidència». Conté els apartats següents:

— «La cura de les edicions des dels inicis de la institució»;

— «Els criteris d’edició»;

— «Els criteris de correcció»;

— «Els membres (autors i curadors)»;

— «Els secretaris redactors»;

— «Els correctors professionals»;

— «Els costos i els terminis de correcció i edició»;

— «La formació dels correctors i la normalització».

En el llibre, com veiem amb els apartats, trobem els fets més rellevants, i els professionals, dels cent primers anys d’història en relació amb la correcció de textos i la normalització lingüística i editorial a l’IEC, ordenats de manera temàtica i cronològica.

 

7.7.1. Reculls de criteris de correcció de l’IEC editats des del 1992

 

 

Des de l’any 1992 els serveis de correcció de textos de l’Institut d’Estudis Catalans han disposat d’uns criteris escrits i publicats internament per a poder unificar la tasca feta pels correctors professionals (tant els de plantilla com els coŀlaboradors externs) amb vista a l’edició de les publicacions de la institució i a la revisió dels textos interns. Aquest document, Reculls de criteris de correcció de l’IEC editats des del 1992 conté les fitxes dels llibres d’estil que recullen els criteris de la major part dels quals s’ha pogut dipositar un exemplar a l’Arxiu de l’IEC.

Les fitxes estan numerades mitjançant la sigla del títol del document, el número d’ordre dins els documents que porten el mateix títol i l’any d’edició. Inclouen una imatge de la coberta o portada de la versió en paper (de les versions que s’han conservat) i/o una imatge de la coberta o pàgina d’inici de la versió digital, el número de la versió, la data de publicació, el títol i el subtítol, els responsables, els coŀlaboradors, el nom del servei, la direcció o dependència acadèmica, l’extensió, l’enquadernació, la localització i observacions, si cal.