Categories

4. Les referències bibliogràfiques

4.2.2. La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina i dins el text principal (any de publicació al davant)

 

A més de disposar-les en forma de llista al final o a l’inici de l’obra, les referències bibliogràfiques poden aparèixer a peu de pàgina, tant si hi ha una llista final o inicial com si no.

Si hi ha una llista final o inicial, les referències al peu es poden simplificar, en pro de l’extensió del text o de l’estalvi de lectura.

En algunes obres, la simplificació arriba a l’extrem de situar una informació referencial mínima entre parèntesis dins el text principal, en comptes de fer-ho a peu de pàgina.

Totes aquestes possibilitats són explorades i regularitzades en el document La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina i dins el text principal (any de publicació al davant).

 

 

4.2.1. La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina i dins el text principal (any de publicació al darrere)

 

4-2-1_Ref bibliogr_Peu de pàgina_Any darrere_01 quinquies_pàg 1

 

A més de disposar-les en forma de llista al final o a l’inici de l’obra, les referències bibliogràfiques poden aparèixer a peu de pàgina, tant si hi ha una llista final o inicial com si no.

Si hi ha una llista final o inicial, les referències al peu es poden simplificar, en pro de l’extensió del text o de l’estalvi de lectura.

En algunes obres, la simplificació arriba a l’extrem de situar una informació referencial mínima entre parèntesis dins el text principal, en comptes de fer-ho a peu de pàgina.

Totes aquestes possibilitats són explorades i regularitzades en el document La composició de les referències bibliogràfiques a peu de pàgina i dins el text principal (any de publicació al darrere).

 

 

4.1.2. La composició de les llistes de bibliografia (any de publicació al davant)

 

 

Unes referències bibliogràfiques ben redactades que contenen la informació estrictament necessària per a la identificació i la localització de cada una de les obres amb vista a una possible consulta són un bon complement per a l’edició òptima d’una publicació científica.

A l’Institut d’Estudis Catalans disposem d’un doble sistema per a confegir les llistes de referències bibliogràfiques, que només es diferencien per la posició de l’any d’edició. La versió 2 del document La composició de les llistes de bibliografia (any de publicació al davant) conté els criteris secundaris actualitzats per a la redacció d’aquestes referències.

4.1.1. La composició de les llistes de bibliografia (any de publicació al darrere)

 

 

Unes referències bibliogràfiques ben redactades que contenen la informació estrictament necessària per a la identificació i la localització de cada una de les obres amb vista a una possible consulta són un bon complement per a l’edició òptima d’una publicació científica.

A l’Institut d’Estudis Catalans disposem d’un doble sistema per a confegir les llistes de referències bibliogràfiques, que només es diferencien per la posició de l’any d’edició. La versió 2 del document La composició de les llistes de bibliografia (any de publicació al darrere) conté els criteris preferents actualitzats per a la redacció d’aquestes referències.

4.1.3. La referència bibliogràfica de piulades al Twitter

 Malgrat la brevetat de les piulades que es fan dins la plataforma de microblogs Twitter (dos-cents vuitanta caràcters des del final de l’any 2017), hi ha autors que consideren que alguns d’aquests textos tan breus poden tenir interès científic o de divulgació científica.

A partir dels criteris de redacció de les referències bibliogràfiques, que estan prou establerts, s’ha redactat aquesta proposta de redacció de les referències de piulades que s’hagin d’incloure en una llista bibliogràfica, amb el títol Referència bibliogràfica de piulades al Twitter.