Categories

9.5.4. Curs de redacció de documents administratius (2006)

 

9-4-4_CRDA 2006_Convocatòria programa_pàg 1

 

A petició de la Gerència de l’IEC, l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics va organitzar, entre el 18 d’octubre i el 22 de novembre de 2006, el Curs de redacció de documents administratius, que va tenir lloc a la Sala Fontserè de la seu de l’IEC, a Barcelona. Aquest curs estava adreçat especialment al personal administratiu de la institució que tingués uns coneixements de català equivalents a un nivell C de la Generalitat de Catalunya, i va comptar amb l’assistència de deu alumnes. Els formadors van ser Albert Soler i Dalmases, Laia Campamà Mormeneo i Josep M. Mestres i Serra.

El curs tenia per finalitat explicar els principals aspectes de la redacció de documents administratius i introduir de manera general les convencions ortotipogràfiques i altres temes que tenen a veure amb la redacció d’aquesta classe de documents, amb vista a millorar la producció de textos administratius del personal de l’IEC.

El curs es va dividir en quinze sessions de dues hores cada una. La metodologia seguida a les sessions va ser la següent: la primera hora, en general, es dedicava a repassar aspectes globals de la redacció de documents administratius i a fer-ne els exercicis corresponents; tot seguit, s’explicaven les característiques principals d’un document administratiu concret. Després d’una pausa de deu minuts, la segona hora es dedicava a corregir el document treballat en la sessió anterior.