Categories

9.3. Seminaris sobre coses que cal saber de la llengua catalana

9.3.10. X Seminari: «La ‘Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana’» (2020)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Biblioteca Central d’Igualada, el X Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «La Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana», impartit per Josep M. Mestres i Serra, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Biblioteca Central d’Igualada el dissabte 19 de setembre de 2020.

 

El contingut de la sessió va ser doble: d’una banda, es va presentar aquesta nova gramàtica, de moment publicada el 2019 únicament en paper, que és una versió reduïda Gramàtica de la llengua catalana publicada per l’Institut d’Estudis Catalans l’any 2016, «adreçada al públic no especialitzat i molt específicament al món de l’Administració, dels mitjans de comunicació i de l’ensenyament, com a obra de consulta que pot orientar en la interpretació i l’aplicació de la normativa de l’IEC» («Presentació», p. IX); i, de l’altra, es va tractar un altre tema de sintaxi que de vegades ha provocat vacil·lacions d’ús: les funcions i els usos del gerundi.

 

 

 

En acabar la sessió, es va fer una petita celebració de cloenda d’aquest cicle de seminaris anuals sobre coses que cal saber de la llengua catalana, que s’inicià l’any 2011 amb el seminari dedicat als recursos lingüístics de l’IEC. Durant l’acte van intervenir Albert Soler i Dalmases, membre de la Junta Directiva de l’APLEC i antic corrector del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC els anys 2002-2008; Montse Lobato Just, directora de la Biblioteca Central d’Igualada, i Josep M. Mestres, i es va lliurar a tots els assistents en petit obsequi commemoratiu, consistent en una capsa metàl·lica de 60 g amb fulles fines de xocolata negra al 70 % de cacau de la casa Amatller, de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

Fotografies del X Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2020)

La directora de la Biblioteca Central d’Igualada, Montse Lobato, amb el conferenciant abans de començar la sessió. (Fotografia: Albert Soler.)

Vista de la sala de conferències de la Biblioteca Central d’Igualada durant el X Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

Moment de la sessió sobre la ‘Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana’. (Fotografia: Albert Soler.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Soler en la clausura dels Seminaris sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Josep M. Mestres.)

Montse Lobato en la clausura dels Seminaris sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

Josep M. Mestres en la sessió de clausura dels Seminaris sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els intervinents en la clausura dels Seminaris sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Glòria Mestre.)

Intervinents i assistents al X Seminari sobre coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Daniel Río.)

9.3.04. IV Seminari: «Quan hem de resoldre un dubte, quina obra podem consultar amb garanties?» (2014)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Biblioteca Central d’Igualada, el IV Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Quan hem de resoldre un dubte, quina obra podem consultar amb garanties?», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc el dissabte 31 de maig de 2014 a la Biblioteca Central d’Igualada.

 

En aquest seminari, Josep M. Mestres va oferir orientacions sobre la tria de les obres de referència a l’hora d’haver de resoldre dubtes durant la traducció o la correcció de textos, amb el desenvolupament següent:
— Què són les obres de referència i per a què serveixen.
— El club exclusiu de les obres de referència general (ORG).
— Com podem reconèixer una ORG sense haver de llegir el llibre.
— Trets externs que caracteritzen les ORG per la correcció i la traducció de textos.

 

 

 

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest IV Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana.

Posteriorment a la celebració del Seminari, es va fer arribar a tots els assistents la llista d’obres de consulta actualitzada fins al 2014.

 

 

 

 

 

 

Fotografies del IV Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2014)

Parlament de Josep M. Mestres, acompanyat de Roser Torras Font, presidenta de l’APLEC. Fotografia: Albert Soler.

Vista de la sala durant el IV Seminari. Fotografia: Albert Soler.

9.3.03. III Seminari: «La petita història de la correcció de textos a l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007)» (2013)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC), el III Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «La petita història de la correcció de textos a l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007)», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, i amb la col·laboració de Carme Kellner, va tenir lloc a l’Espai Cívic Centre d’Igualada el dissabte 18 de maig de 2013.

En aquest seminari, Josep M. Mestres va tractar de la correcció de textos de l’IEC entre el 1907 i el 2007, en relació amb els aspectes següents:
— El funcionament intern de la institució en relació amb la correcció de textos i, especialment, la correcció de publicacions;
— Les denominacions vàries dels serveis de correcció a l’IEC al llarg de la història;
— Els professionals de la correcció a l’IEC;
— Les eines emprades pels professionals de la correcció al servei de l’IEC;
— Altres aspectes relacionats amb la correcció de textos a l’IEC, com els terminis i els costos de la traducció.

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest III Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana.

 

Fotografies del III Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2013)

Inici del III Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. Fotografia: Albert Soler.

Vista de la sala durant el III Seminari. Fotografia: Albert Soler.

Carme Kellner i Josep M. Mestres a l’entrada de l’Espai Cívic Centre. Fotografia: Albert Soler.

Albert Soler i Josep M. Mestres en acabar el III Seminari. Fotografia: Carme Kellner.

9.3.02. II Seminari: «Què cal saber per a fer un bon índex alfabètic?» (2012)

 


Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC), el II Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Què cal saber per a fer un bon índex alfabètic?», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Delegació d’Òmnium Cultural de l’Anoia, a Igualada, el dissabte 19 de maig de 2012.

 

En aquest seminari, Josep M. Mestres va respondre a un seguit de qüestions relacionades amb la confecció d’índexs:

— Sabem què és un índex? I un índex alfabètic?
— No tots els índexs són iguals. Quin és l’índex més adequat? Possibles dificultats terminològiques.
— Què hem de marcar per a l’índex?
— Com hem de recollir la informació?
— La disposició de les entrades de l’índex: entrades amb subentrades, entrades amb conceptes i remissions.
— L’ordenació alfabètica: l’ordenació de mots aïllats, l’ordenació de sintagmes.
— L’ordenació de topònims, antropònims i referències bibliogràfiques.
— La disposició de les columnes de text dels índexs.

 

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest II Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana.

 

Fotografies del II Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2012)

Moment de la sessió del II Seminari. Fotografia: Albert Soler.

Vista de la sala durant el II Seminari. Fotografia: Albert Soler.

9.3.01. I Seminari: «Els recursos lingüístics i terminològics de l’Institut d’Estudis Catalans» (2011)

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC), el I Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Els recursos lingüístics i terminològics de l’Institut d’Estudis Catalans», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Delegació d’Òmnium Cultural de l’Anoia, a Igualada, el dissabte 2 d’abril de 2011.

 

En aquest seminari, Josep M. Mestres va tractar dels aspectes següents:
— La norma lingüística.
— Els recursos impresos de l’IEC.
— Els recursos en línia de l’IEC.
— Altres recursos disponibles en línia.

 

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest I Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies del I Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2 d’abril 2011)

Vista de la sala durant la presentació del I Seminari. Fotografia: Albert Soler.

 

Vista de la sala durant el I Seminari. Fotografia: Albert Soler.

Moment de la sessió del I Seminari. Fotografia: Albert Soler.

Part dels assistents a la sortida del I Seminari.

 

 

9.3.05. V Seminari: «Obres i recursos en línia per a resoldre ‘tots’ els nostres dubtes lingüístics» (2015)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Biblioteca Central d’Igualada, el V Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Obres i recursos en línia per a resoldre tots els nostres dubtes lingüístics», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, amb la col·laboració de Marta Llobet, va tenir lloc el dissabte 6 de juny de 2015 a la Biblioteca Central d’Igualada.

 

En aquest seminari, Josep M. Mestres va oferir pautes per a la resolució dels dubtes lingüístics que es plantegen durant la traducció o la correcció de textos, aprofitant el gavadal d’obres i altres recursos que hi ha actualment en llengua catalana, amb el desenvolupament següent:
— Per on hem de començar? Aspectes pràctics.
— El corpus normatiu.
— Obres (no normatives) de referència general per a la correcció i la traducció.
— Obres de referència per a la correcció i la traducció de textos d’especialitat.
— Catàlegs bibliogràfics.
— Publicacions periòdiques.
— Aquest és l’estat actual de la bibliografia de referència en línia; però, i d’aquí a un quant temps?

 

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest V Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana.

Posteriorment a la celebració del Seminari, es va fer arribar als assistents la llista de la bibliografia de consulta en línia.

 

 

 

 

Fotografies del V Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2015)

Josep M. Mestres abans de començar el V Seminari. Fotografia: Albert Soler.

Vista de la sala durant el V Seminari. Fotografia: Albert Soler.

9.3.09. IX Seminari: «La ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’» (2019)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Biblioteca Central d’Igualada, el IX Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «La Gramàtica essencial de la llengua catalana», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Biblioteca Central d’Igualada el dissabte 25 de maig de 2019. El contingut de la sessió ha estat doble: d’una banda, s’ha presentat aquesta nova gramàtica totalment en línia, que és un compendi de la Gramàtica de la llengua catalana publicada per l’Institut d’Estudis Catalans l’any 2016 parlants en general i, de l’altra, tractar un altre tema de sintaxi que de vegades ha provocat vacil·lacions en l’aplicació pràctica: l’ús de la preposició composta fins a.

 

 

 

 

 

 

 

El document titulat Sintagmes introduïts per la preposició composta ‘fins a, elaborat per Josep M. Mestres a partir del text de la Gramàtica essencial, que va ser repartit als assistents durant la sessió, és un resum esquematitzat i exemplificat dels usos normatius d’aquesta preposició composta en els textos formals.

 

 

 

 

Fotografies del IX Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2019)

Presentació del IX Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

Vista de la sala durant IV Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

Exposició sobre la ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’ durant el IX Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

 

 

9.3.08. VIII Seminari: «Les novetats normatives de l’any 2016 (II): la ‘Gramàtica de la llengua catalana’ de l’IEC» (2018)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Biblioteca Central d’Igualada, el VIII Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Les novetats normatives de l’any 2016 (II): la Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Biblioteca Central d’Igualada el dissabte 26 de maig de 2018. El contingut de la sessió era doble: d’una banda, presentar la nova gramàtica en els aspectes més fonamentals que poden interessar als parlants en general i, de l’altra, tractar un dels temes gramaticals més controvertits històricament: l’ús de les preposicions per i per a.

 

 

 

 

 

 

 

 

El document titulat Usos de les preposicions per i per a segons la nova gramàtica normativa (Gramàtica de la llengua catalana, IEC, 2016), elaborat per Josep M. Mestres i Serra a partir del text de la gramàtica, que es va repartir als assistents per a fer-lo servir durant la sessió, extracta els requisits o factors que, a parer del professor, condicionen l’aparició de la preposició composta (per a) en els textos formals.

 

 

 

 

Fotografies del VIII Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (26 de maig de 2018)

Inici del VIII Seminari i salutació als assistents. (Foto: Albert Soler.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Els tres puntals de la llengua catalana: l’ortografia, el diccionari i la gramàtica. (Foto: Albert Soler.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment de l’exposició sobre l’ús de les preposicions ‘per’ i ‘per a’ (Foto: Albert Soler.)

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.07. VII Seminari: «Les novetats normatives de l’any 2016 (I): l’‘Ortografia catalana’ de l’IEC» (2017)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Biblioteca Central d’Igualada, el VII Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Les novetats normatives de l’any 2016 (I): l’Ortografia catalana de l’IEC», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Biblioteca Central d’Igualada el dissabte 13 de maig de 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El document titulat Novetats de l’Ortografia catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, elaborat per Josep M. Mestres i Serra i Laia Campamà Mormeneo, conté el text de suport que es va repartir als assistents i que es va fer servir durant la sessió, el qual resumeix i exposa de manera sistemàtica els aspectes més rellevants de l’Ortografia catalana, obra normativa bàsica que es pot consultar en línia des del dia 8 de maig de 2017.

 

 

 

 

Fotografies del VII Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (13 de maig de 2017)

Els tres puntals d’una llengua: l’ortografia, el diccionari i la gramàtica. (Foto: Josep M. Mestres.)

Inici de la presentació de la sessió sobre les novetats ortogràfiques de la llengua catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

Vista de l’auditori de la Biblioteca Central d’Igualada durant el VII Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Foto: Albert Soler.)

Vista dels assistents al VII Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

Els participants en el VII Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana, a la porta Biblioteca Central d’Igualada en haver acabat l’acte. (Fotografia: Rosa Perelló.)

 

 

Actualització del 2021. La Secció Filològica de l’IEC va aprovar el 3 de juny de 2021 les regles ortogràfiques definitives, una vegada prescrita la moratòria d’aplicació obligada de quatre anys que s’autoimposà. El document adjunt substitueix l’homònim publicat l’any 2017 i conté els fragments esmenats o nous destacats de color groc per a més claredat. Aquest document ha estat elaborat a partir dels materials en línia publicats per la Secció Filològica (Document SF 1 i Document SF 2).

9.3.06. VI Seminari: «Presentació i funcionament del ‘Diccionari de sinònims’ en línia d’Albert Jané» (2016)

 

9-2-6_SCCSLC06 2016_02_Programa de mà_pàg 1

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Biblioteca Central d’Igualada, el VI Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Presentació i funcionament del Diccionari de sinònims en línia d’Albert Jané», impartit per Albert Jané, membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Biblioteca Central d’Igualada el dissabte 21 de maig de 2016.

 

 

 

 

9-2-6_SCCSLC06 2016_01_Presentació del DSIN_pàg 1

 

El document titulat Presentació i funcionament del Diccionari de sinònims en línia d’Albert Jané conté el text que va pronunciar Josep M. Mestres en relació amb les característiques i el maneig d’aquest diccionari que es pot consultar en línia gratuïtament d’ençà del mes de desembre del 2015 dins el lloc web de l’Institut d’Estudis Catalans (http://sinonims.iec.cat).

 

 

 

 

 

Fotografies del VI Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (21 de maig de 2016)

Albert Jané amb la segona edició del ‘Diccionari de sinònims’, que ha servit per a fer-ne la tercera edició en línia, abans de començar la sessió. Fotografia: Geordina Guixà

 

9-2-6_SCCSLC06 2016_03 Parlament Jané

Parlament d’Albert Jané durant el VI Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. Fotografia: Georgina Guixà

 

9-2-6_SCCSLC06 2016_04 Detall sala

Detall de la sala d’assistents durant el VI Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. Fotografia: Georgina Guixà

 

9-2-6_SCCSLC06 2016_05 Parlament Mestres

Parlament de Josep M. Mestres durant el VI Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. Fotografia: Georgina Guixà