Categories

9.4.1. Presentació del tipòmetre (2002)

 

3-5-c_Tipòmetre IEC 2002 presentació

 

Amb la voluntat de facilitar tota classe d’orientacions i eines de precisió als professionals que treballen amb la llengua catalana, el Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estudis Catalans (SEREIEC) va dissenyar i fabricar un tipòmetre especialment adequat per als correctors i traductors que han de revisar proves d’impremta i per als tallers de fotocomposició de l’àmbit català. El dia 22 de març de 2001 Josep M. Mestres, autor del disseny, va presentar al director del SEREIEC la proposta de confecció d’un tipòmetre amb la garantia de qualitat pròpia d’aquesta institució, el qual la va traslladar al gerent de l’Institut, finalment, el mes de juny del 2001 es rebé el vistiplau de la Presidència de l’IEC per a tirar endavant el projecte, que es va presentar oficialment a la seu de l’IEC el dia 10 de juliol de 2002. El programa detallat de la sessió es pot veure en el document adjunt.

 

En aquest acte, van intervenir les persones següents: Joan Martí i Castell, director del SEREIEC; José Martínez de Sousa, ortotipògraf, que va dictar la lliçó titulada «Medidas, tipómetros y corrección de textos», i Josep M. Mestres i Serra, que va presentar el tipòmetre de l’IEC, amb la presentació en MS Power Point® titulada «Projecte i característiques del tipòmetre de l’IEC». Clogué l’acte Lluís Jou i Mirabent, director general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies de la presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans (10 de juliol de 2002)

Joan Martí i Castell obre la sessió de presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Vista de la Sala Pere i Joan Coromines durant la presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Vista de la Sala Pere i Joan Coromines durant la presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

José Martínez de Sousa durant la presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Josep M. Mestres presenta les característiques tècniques del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Vista de la mesa de la sessió durant la presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Lluís Jou clou l’acte de presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).

Vista general de la Sala Pere i Joan Coromines durant la cloenda de la presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans. Fotografia: Servei de Correcció Lingüística (SCL).