Categories

Notícies del 2019

Nova eina de verificació ortogràfica per a la correcció de textos mèdics

 

El Canal Salut de la Generalitat de Catalunya acaba de posar a la disposició de tots els usuaris una eina de verificació ortogràfica de textos mèdics en català per a l’MS Word i per a programari lliure, a partir de la terminologia disponible sobre les ciències de la salut que ha aplegat procedent de diferents fonts terminològiques.

Conté un lèxic de 110.000 mots, flexionats morfològicament, entre els quals hi ha neologismes validats pel TERMCAT, sigles, epònims i mots que s’han actualitzat d’acord amb la nova normativa ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans del 2017. És previst d’anar actualitzant anualment aquest recull terminològic.

Per a instal·lar-la al vostre ordinador només heu de descarregar el fitxer ZIP corresponent, executar-lo i seguir les recomanacions del document d’instruccions.

Presentació del ‘Diccionari descriptiu de la llengua catalana’

 

El propvinent dia 27 de maig de 2019, a les onze del matí, es presentarà a l’Institut d’Estudis Catalans l’obra en línia titulada Diccionari descriptiu de la llengua catalana, dirigida per Joaquim Rafel i Fontanals, membre de la Secció Filològica, en l’avinentesa de l’acabament d’aquest projecte que s’inicià l’any 1985. Des del 14 de gener de 2005 es podia consultar en línia provisionalment, per bé que s’hi continuava treballant.

Nova versió de l’entrada IN-3.2.3 de la intranet: criteris d’estil del DHAC

 

El dia 21 de maig de 2017 hem publicat a la intranet de Critèria la versió 8 dels Criteris d’estil del ‘Diccionari d’historiadors de l’art català, valencià i balear’ (entrada IN-3.2.3), que s’han fet servit per a arribar, a final del proppassat mes de gener, a les 752 biografies d’historiadors de l’art de tots els territoris de llengua i cultura catalanes recollides en aquesta obra.

Nova entrada de Critèria: «L’estàndard oral de la llengua catalana: el lèxic»

 

El dia 9 de maig de 2019 hem penjat l’entrada SF-05: «Volum de lèxic de la ‘Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana’», que conté una breu ressenya de l’obra Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, III. Lèxic, de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, l’edició de la qual ha estat a cura de Joan Veny. En la mateixa entrada hi ha l’enllaç a l’espai web de l’Institut d’Estudis Catalans on està allotjada i es pot consultar.

Nova entrada de Critèria: «El ‘Manual d’estil. La redacció i la correcció de textos’»

 

El dia 8 de maig de 2019 hem publicat l’entrada 8.2.4, «El ‘Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos’», que conté la ressenya d’aquesta obra que té com a autors Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité i que ha esdevingut una referència en la traducció, la redacció i la correcció de textos des de mitjan anys noranta del segle passat. En la mateixa entrada hi ha l’enllaç a l’espai web de l’Institut d’Estudis Catalans on està allotjat i es pot consultar aquest manual.

S’obre al públic el volum dedicat al lèxic de la ‘Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana’

 

El dia 9 d’abril de 2019, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans ha editat en línia el volum III de la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, que està dedicat al lèxic i que clou aquesta sèrie de publicacions iniciada l’any 1990 amb el volum dedicat a la fonètica i continuada el 1992 amb el volum sobre morfologia. Aquesta obra, adreçada especialment als mitjans de comunicació i al món de l’ensenyament, ha estat a cura de Joan Veny, i es basa en una selecció del lèxic bàsic i disponible del català en l’àmbit general (és a dir, mots propis de dos o més dialectes) i en l’àmbit restringit (mots propis d’un dialecte només), avalats per criteris d’extensió geogràfica, freqüència d’ús, prestigi, genuïnitat i tradició.

Actualització de l’entrada 3.2.2: «La taula periòdica dels elements químics»

 

El dia 5 d’abril de 2019 hem actualitzat les versions de les taules periòdiques que hi havia penjades en l’entrada 3.2.2 de Critèria: «La taula periòdica dels elements químics». Les actuals són de final de l’any 2018. Aquesta nova actualització s’ha hagut de fer per a rectificar la denominació de l’element número 117 (tennes), que inicialment el TERMCAT havia proposat amb la forma *tennessi i que nosaltres havíem recollit en aquesta entrada de Critèria.

Presentació de la GEIEC a Santa Coloma de Gramenet

 

El dia 3 d’abril de 2019 es presentarà a la Biblioteca del Fondo, de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), la Gramàtica essencial de la llengua catalana. La sessió, organitzada pel Consorci per a la Normalització Lingüística, anirà a càrrec de Judit Feliu Cortès, tècnica lingüística de l’Oficina de Gramàtica de la Secció Filològica, que explicarà les característiques més importants d’aquesta gramàtica en línia i proposarà la resolució d’uns quants casos pràctics amb l’ajut d’aquesta obra normativa.

 

Jornada sobre Diccionarització

 

El proppassat dia 29 de març de 2019 es va dur a terme a l’Institut d’Estudis Catalans la Jornada sobre Diccionarització, organitzada per l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb un gran èxit d’assistència.

Els investigadors que hi van participar han format part del projecte NADIC (Neologismes per a l’actualització del diccionari normatiu), el qual ha tingut com a resultat final i visible una llista dels mil neologismes més diccionaritzables per al català.

Incorporació de correctores al Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans

 

El dia 1 d’abril de 2019 s’ha incorporat al Servei de Correcció Lingüística la senyora Mireia Trias i Freixa per cobrir l’excedència voluntària de la correctora Núria Florit Robusté, esdevinguda a partir del dia 1 de febrer de 2019.

Prèviament, el dia 1 de febrer de 2019 va entrar a formar part del mateix Servei la senyora Ariadna Font Pérez fins a la incorporació de Mireia Trias, per bé que la seves tasques s’allargaran fins al 30 d’abril de 2019.

Aquestes incorporacions s’han reflectit en els organigrames actuals del Servei de Correcció Lingüística i de la Unitat de Correcció del Servei Editorial, respectivament, i també en els crèdits de Critèria.