Categories

9.3.02. II Seminari: «Què cal saber per a fer un bon índex alfabètic?» (2012)

 


Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC), el II Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «Què cal saber per a fer un bon índex alfabètic?», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Delegació d’Òmnium Cultural de l’Anoia, a Igualada, el dissabte 19 de maig de 2012.

 

En aquest seminari, Josep M. Mestres va respondre a un seguit de qüestions relacionades amb la confecció d’índexs:

— Sabem què és un índex? I un índex alfabètic?
— No tots els índexs són iguals. Quin és l’índex més adequat? Possibles dificultats terminològiques.
— Què hem de marcar per a l’índex?
— Com hem de recollir la informació?
— La disposició de les entrades de l’índex: entrades amb subentrades, entrades amb conceptes i remissions.
— L’ordenació alfabètica: l’ordenació de mots aïllats, l’ordenació de sintagmes.
— L’ordenació de topònims, antropònims i referències bibliogràfiques.
— La disposició de les columnes de text dels índexs.

 

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest II Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana.

 

Fotografies del II Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2012)

Moment de la sessió del II Seminari. Fotografia: Albert Soler.

Vista de la sala durant el II Seminari. Fotografia: Albert Soler.