Categories

7.6. Treballs de divulgació lingüística

7.6.1. Antoni M. Badia i Margarit, «Recull d’articles» (1974-2004)

 

 

Aquest recull conté vint-i-dos articles publicats entre els anys 1974 i 2004 en diverses revistes per Antoni M. Badia i Margarit, membre de l’Institut d’Estudis Catalans adscrit a la Secció Filològica des del 15 de novembre de 1968 i president d’aquesta Secció entre el 1969 i el 1995. Els articles de la pàgina web «Recull d’articles de membres de la Secció Filològica: Antoni M. Badia i Margarit», són estudis breus poc coneguts perquè estaven molt dispersos.

L’autor (Barcelona, 1920-1914) estudià als Estudis Universitaris Catalans abans de la Guerra Civil, es llicencià en filologia romànica a la Universitat de Barcelona el 1943 i es doctorà el 1947 amb un estudi de morfologia històrica. Posteriorment, fou catedràtic de gramàtica històrica de la llengua espanyola i de llengua catalana i rector de la Universitat de Barcelona (1978-1986). Professor visitant a Munic i Washington, fou nomenat doctor honoris causa per diverses universitats, entre les quals la Universitat de la Sorbona, la Universitat de Salzburg, la Universitat de Tolosa, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona. Entre les múltiples obres publicades, es poden destacar la Gramática histórica catalana (1951), la Gramática catalana (1962), la Llengua i cultura als Països Catalans (1964), La llengua dels barcelonins: resultats d’una enquesta sociològico-lingüística (1964), la Gramàtica de la llengua catalana (1994) i Les Regles de esquivar vocables i la «qüestió de la llengua» (1999). Va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1986), els premis d’Honor de la Fundació Jaume I (1995) i de la Fundació Catalana per a la Recerca (1996), la Medalla al Mèrit Científic de l’Ajuntament de Barcelona (1999), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2003) i la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (2012).

 

7.6.5. De la preceptiva de la llengua catalana. Reflexions i notes 2000-2002 (2002)

 

7-5-4_De la preceptiva 2002

 

El volum De la preceptiva de la llengua catalana. Reflexions i notes 2000-2002, publicat per l’Institut d’Estudis Catalans el desembre de 2002 a cura de Joan Martí i Castell, conté quatre lliçons magistrals i cinquanta-sis d’articles més curts escrits per l’equip de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics (OCAL) del Servei de Relacions Exteriors de l’IEC entre els anys 2000 i 2002: Joan Martí i Castell (16 articles), director del SEREIEC; Josep M. Mestres i Serra (19 articles), cap de l’OCAL;  Roser Vernet i Anguera (16 articles), responsable de l’Oficina de Consultes  del SEREIEC, i Albert Soler i Dalmases (5 articles), corrector de l’OCAL.

Les quatre lliçons magistrals són les següents:

— «L’ús i la norma», per Albert Jané i Riera;

— «Entorn de la correcció normativa», per Antoni M. Badia i Margarit;

— «Sobre el català científic», per Josep Vigo i Bonada;

— «Medidas, tipómetros y corrección de textos», per José Martínez de Sousa.

7.6.4. Aina Moll, «Recull d’articles» ([1975?]-2010)

 

7.3.1

 

Aquest recull conté un total de 350 articles escrits en català i en castellà per Aina Moll i Marquès, membre numerària de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció Filològica des del 22 de novembre de 1993, publicats entre els anys 1975 i 2010 en diverses obres. A la pàgina web «Recull d’articles de membres de la Secció Filològica: Aina Moll i Marquès», que té el suport del Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística, hi podem trobar capítols de llibres, articles per a obres col·lectives i per a publicacions periòdiques, escrits per a conferències i d’altres, aplegats sota les denominacions següents:

— Recull d’articles Línia Directa amb la Campanya de Normalització Lingüística,

— Capítols de La nostra llengua,

— Articles i capítols publicats en obres col·lectives,

— Recull d’articles publicats a diferents revistes i premsa escrita,

— Documents diversos: articles mecanoscrits, conferències, etcètera.

L’autora (Ciutadella, 1930) és llicenciada en filologia romànica per la Universitat de Barcelona, ha coŀlaborat en el Diccionari català-valencià-balear i ha fet enquestes dialectològiques per a l’Atlas lingüístico de la península Ibérica. Ha estat directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (1980-1988) i coordinadora de la Campanya de Normalització Lingüística de les Illes Balears (1990-1995). És sòcia fundadora de l’Obra Cultural Balear i membre del Grup Català de Sociolingüística. Ha rebut diversos premis i distincions, entre les quals la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1988) i el Premi Ramon Llull del Govern Balear (1998) .

7.6.3. Albert Jané, «Articles publicats a la revista ‘Llengua Nacional’» (1997-2011)

 

7.3.3

 

Aquest recull conté un total de 63 articles apareguts a la revista Llengua Nacional entre els anys 1997 i 2001 per Albert Jané i Riera, membre de l’Institut d’Estudis Catalans adscrit a la Secció Filològica. En aquests articles de la pàgina web «Recull d’articles de membres de la Secció Filològica: Albert Jané i Riera. Articles publicats a la revista Llengua Nacional» (1997-2011)», més extensos que els publicats al diari Avui, Jané ofereix explicacions de diversos punts controvertits de la llengua catalana en àmbits com la sintaxi, la morfologia o el lèxic.

L’autor (Barcelona, 1930), que cursà estudis mercantils, és escriptor i va ser redactor i director de la revista Cavall Fort. Ha escrit i publicat quatre gramàtiques, de diversos nivells i destinacions. També ha publicat un Diccionari català de sinònims (1972 i 1995), la tercera edició del qual (2015) és únicament en línia i ha estat publicat per l’Institut d’Estudis Catalans, i diversos llibres sobre temes de llenguatge. La part més important de la seva bibliografia, però, són traduccions o adaptacions de contes, llegendes, rondalles, faules, narracions populars i historietes. També ha adaptat al català els diàlegs d’una llarga llista de peŀlícules per a adolescents. Ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1990) i el Premi Nacional de Periodisme Escrit (1997).

 

7.6.2. Albert Jané, «Columna “El llenguatge”, publicada al diari ‘Avui’» (23 abril 1976 – 21 abril 1985)

 

7.3.2

 

Aquest recull conté un total de 2.741 articles breus publicats entre el 23 d’abril de 1976 i el 21 d’abril de 1985 dins en la secció «El llenguatge» del diari Avui per Albert Jané i Riera, membre de l’Institut d’Estudis Catalans adscrit a la Secció Filològica des del 19 de juny de 2000. En aquests articles de la pàgina web «Recull d’articles de membres de la Secció Filològica: Albert Jané i Riera. Columna “El llenguatge”, publicada al diari Avui», Jané repassa, comenta i exemplifica l’ús, o més aviat el mal ús, de molts mots i expressions.

L’autor (Barcelona, 1930), que cursà estudis mercantils, és escriptor i va ser redactor i director de la revista Cavall Fort. Ha escrit i publicat quatre gramàtiques, de diversos nivells i destinacions. També ha publicat un Diccionari català de sinònims (1972 i 1995), la tercera edició del qual (2015) és únicament en línia i ha estat publicat per l’Institut d’Estudis Catalans, i diversos llibres sobre temes de llenguatge. La part més important de la seva bibliografia, però, són traduccions o adaptacions de contes, llegendes, rondalles, faules, narracions populars i historietes. També ha adaptat al català els diàlegs d’una llarga llista de peŀlícules per a adolescents. Ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1990) i el Premi Nacional de Periodisme Escrit (1997).