Categories

La Unitat de Correcció i la Unitat d’Edició del Servei Editorial (2021- 2023)

 

Arran de la jubilació del cap del SCL, Josep M. Mestres (31 de maig de 2021), i del canvi d’Equip de Govern a l’IEC, que es va fer efectiu l’1 de setembre d’aquell mateix any, el Servei de Correcció Lingüística va desaparèixer i es va crear la Unitat de Correcció integrada dins el Servei Editorial de l’IEC. Aquesta unitat disposa de les correctores Laia Campamà i Mormeneo i Mireia Trias i Freixa.

D’altra banda, l’abril del 2021, la Unitat de Correcció Editorial va passar a anomenar-se Unitat d’Edició. L’equip d’aquesta unitat està format per Sílvia López i Caballer (responsable de la Unitat d’Edició) i per les editores Núria Roma i Peix, Marta Fabregat Marco Mar Pongiluppi i Gomila.

Amb aquests canvis, la correcció i l’edició de l’Institut d’Estudis Catalans queden centralitzats en el Servei Editorial. Així, l’organigrama de les dues unitats és el que consta en el diagrama de sota.