Categories

9.6.4. Pràctiques de traducció i correcció de la Facultat de Traducció i Interpretació de l’UJI

 

9-5-4_Logotip UJI 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2007, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb la Universitat Jaume I, de Castelló (UJI) per a acollir alumnes procedents de la llicenciatura i, posteriorment, del grau de traducció i interpretació organitzat per la Facultat de Traducció i Interpretació d’aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Maria Quiles i Ruiz, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de juny i juliol del 2007.

— Aina Cendra i Senent, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juliol a setembre del 2012.

— Adrià Gonga Roselló, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2013.

— Victòria Mira Pérez, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2015.

— Miriam Tijani Ovando, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de maig, juny i juliol del 2016.

— Carolina Seguí i Terol, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2019.

— Arturo Hernández Pérez, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2021.