Categories

9.2. Seminaris del CUIMPB-CEL

Seminaris organitzats pel SEREIEC entre el 2001 i el 2008.

9.2.8. Les llengües de signes com a llengües minoritàries (2008)

 

 

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques, dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 23 i 24 de juliol de 2008.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Josep Lluís Carod-Rovira, Joan Fuster Sobrepere, Joan Martí i Castell, Josep Quer, Encarna Muñoz, Santiago Frigola, Bernat Joan, Roland Pfau, Adam Schembri, Ronice Müller de Quadros, Miquel Pueyo, Bencie Woll, Esperanza Morales, Marta Vinardell, Esther de los Santos, Thomas Hanke, Gemma Barberà i Eulàlia Ribera. Va moderar la taula rodona final Joan Martí i Castell. Clogué l’acte Joan Martí i Castell, director del seminari.

 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 14 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2008), publicat l’any 2010.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

 

 

 

Fotografies del seminari ‘Les llengües de signes com a llengües minoritàries’ (23 i 24 de juliol de 2008)

Sessió inaugural del seminari del CUIMPB-CEL 2008. D’esquerra a dreta, Joan Fuster Sobrepere, director acadèmic del CUIMPB-CEL; Josep Lluís Carod-Rovira, vicepresident de la Generalitat de Catalunya; Joan Martí i Castell, director del seminari, i una de les persones de FESOCA que van tenir cura de la interpretació simultània de la llengua de signes al llarg de tot el seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Vista de la sala durant la celebració del seminari del CUIMPB-CEL 2008.

Intervenció d’Encarna Muñoz, de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, durant el seminari CUIMPB-CEL 2008. A la seva esquerra, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Aplaudiments del públic al final d’una intervenció durant el seminari CUIMPB-CEL 2008. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Santiago Frigola, del Departament de Política Lingüística de la LSC (FESOCA), durant el seminari del CUIMPB-CEL 2008. a la seva dreta, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Bernat Joan, secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2008. A la seva esquerra, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Bencie Woll, de l’University College de Londres, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2008. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Taula rodona final del seminari del CUIMPB-CEL 2008. D’esquerra a dreta, Adam Ch. Schembri, professor del University College de Londres; Joan Martí i Castell, director del seminari; Josep Quer, de l’ICREA (Universitat Pompeu Fabra), i Santiago Frigola, responsable de Política Lingüística de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, i una de les persones de FESOCA que van tenir cura de la interpretació simultània de la llengua de signes al llarg de tot el seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Parlament final del seminari del CUIMPB-CEL 2008, a càrrec de Joan Martí i Castell, director del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

 

9.2.7. El multilingüisme a les universitats en l’espai europeu d’educació superior (2007)

 

 

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat El multilingüisme a les universitats en l’espai europeu de l’educació superior, dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap del Servei de Correcció Lingüística de la mateixa institució, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 9 i 10 d’octubre de 2007.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Joan Fuster Sobrepere, Antoni Mir, Blanca Palmada, Anne-Claude Berthoud, Ian Tudor, Marta Grané, Santiago Castellà, Jordi Matas, Marta Estella, Mavi Dolz, Miquel Strubell, Carme Pérez i Isidor Marí. Va moderar la taula rodona final Joan Martí i Castell. Clogué l’acte Joan Martí i Castell, director del seminari.

 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 12 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol El multilingüisme a les universitats en l’espai europeu de l’educació superior (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2007), publicat l’any 2008.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

 

 

 

Fotografies del seminari ‘El multilingüisme a les universitats en l'espai europeu d’educació superior’ (9 i 10 d’octubre de 2007)

Salutació als assistents de Joan Martí i Castell, director, durant la sessió inaugural del seminari del CUIMPB-CEL 2007. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Vista de la sala durant la inauguració del seminari del CUIMPB-CEL 2007. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Sessió inaugural del seminari del CUIMPB-CEL 2007. D’esquerra a dreta: Joan Martí i Castell, director del seminari; Joan Fuster Sobrepere, director acadèmic del CUIMPB-CEL; Blanca Palmada, comissionada per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, i Antoni Mir, director de Linguamón – Casa de les Llengües. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció d’Anne-Claude Berthoud, professora de la Universitat de Lausana, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2007. A la seva dreta, Isidor Marí, director de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón de la Universitat Oberta de Catalunya i vicepresident de la Secció Filològica de l’IEC. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Marta Grané, cap de projectes de l’Àrea de Recerca Sectorial del TERMCAT, durant el seminari CUIMPB-CEL 2007. A la seva dreta, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

D’esquerra a dreta, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari del CUIMPB-CEL 2007; Miquel Strubell, professor de la Universitat Oberta de Catalunya, i Mavi Dolz, vicerectora de Promoció Cultural i Multilingüisme de la UOC. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Taula rodona final del seminari del CUIMPB-CEL 2007. D’esquerra a dreta, Marta Estella, del Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona; Joan Martí i Castell, director del seminari; Isidor Marí, director de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón de la Universitat Oberta de Catalunya, i Carme Pérez, vicerectora de Promoció Lingüística de la Universitat Pompeu Fabra. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

 

9.2.6. La multiculturalitat i les llengües (2006)

 


Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat La multiculturalitat i les llengües, dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de la mateixa institució, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 9 i 10 d’octubre de 2006.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Blanca Vilà, Salvador Giner, Isidor Marí, M. Carme Junyent, Miquel À. Pradilla, Josep M. Terricabras, Miquel Siguan, Emili Boix, F. Xavier Vila, Josep M. Nadal, Joan A. Argenter i Josep Moran. Va moderar la taula rodona final Joan Martí i Castell. Clogueren l’acte Blanca Vilà, directora acadèmica del CUIMPB-CEL, Joan Martí i Castell, director del seminari.

 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 10 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol La multiculturalitat i les llengües (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2006), publicat l’any 2007.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

9.2.5. El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat (2005)

 

 

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat, dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de la mateixa institució, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 25 i 26 d’octubre de 2005.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Blanca Vilà, Josep Moran, Joan A. Rabella, Jaume Cabré, Miquel Desclot, Joan Martí i Castell, Miquel Àngel Pradilla, Josep M. Mestres, Josep M. Nadal, Miquel Siguan i Carme Riera. Va moderar la taula rodona final Jaume Martí Castell. Clogueren l’acte Blanca Vilà, directora acadèmica del CUIMPB-CEL, Joan Martí i Castell, director del curs.

7-4-3_El llibre i la lectura 2007_Ponència de JMS_01-pàg 1

 

En relació amb la correcció de textos, Josep M. Mestres va impartir la ponència titulada «La lectura i la consulta de diccionaris generals» el dia 26 d’octubre de 2005, en el marc aquest seminari.

 

 

 

 

 


 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 11 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2005), publicat l’any 2007.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

 

 

Fotografies del seminari ‘El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat’ (25 i 26 d’octubre de 2005)

Taula rodona final del seminari del CUIMPB-CEL 2005: d’esquerra a dreta, Josep M. Nadal, catedràtic de filologia catalana de la Universitat de Girona; Carme Riera, catedràtica de literatura espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona; Joan Martí i Castell, director del seminari; Miquel Siguan, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, i Josep Moran, professor de la Universitat de Barcelona i director de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Josep M. Nadal en la taula rodona final del seminari del CUIMPB-CEL 2005. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

 

 

9.2.4. El català i la Unió Europea (2004)

 

 

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat El català i la Unió Europea, dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de la mateixa institució, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 19 i 20 d’octubre de 2004.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Francesca Puigpelat, Isidor Marí, Miquel Àngel Pradilla, Joan F. Mira, Josep M. Mestres, Antoni Milian i Massana, Salvador Giner, Jaume Vernet, Miquel Siguan, Josep M. Nadal i Josep Bargalló. Va moderar la taula rodona final Jaume Martí Castell. Clogué el seminari Encarna Roca, presidenta del Comitè Executiu del CUIMPB-CEL.

 

En relació amb la correcció de textos, Josep M. Mestres va impartir la ponència titulada «Catalanitzar Europa o recatalanitzar els Països Catalans? (dietari del sofert catalanòfon)» el dia 19 d’octubre de 2004, en el marc d’aquest seminari.

El full que segueix, que il·lustrà la ponència, mostra l’impacte que, segons el diari El Punt, van tenir els cent primers dies de govern de José Luis Rodríguez Zapatero per a Catalunya.

 

 

 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 9 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol El català i la Unió Europea (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2004), publicat l’any 2006.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

 

 

9.2.3. Quin[s] model[s] de llengua escrita per als mitjans de comunicació? (2003)

 

 

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat Quin[s] models[s] de llengua escrita per als mitjans de comunicació?, dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de la mateixa institució, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 16 i 17 de juliol de 2003.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Joan Trullén, Carles Riera i Fonts, Enric Calpena, Ricard Fité i Labaila, Josep Cuní, Isabel-Clara Simó, Màrius Serra, Vicent Sanchis, Baltasar Porcel, Lídia Pons i Joaquim Romaguera i Ramió. Clogué l’acte Joan Martí i Castell, director del seminari.

 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 7 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol Quin[s] models[s] de llengua escrita per als mitjans de comunicació? (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2003), publicat l’any 2004.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

 

 

 

Fotografies del seminari ‘Quin(s) model(s) de llengua escrita per als mitjans de comunicació?’ (16 i 17 de juliol de 2003)

 

Intervenció de Joan Martí i Castell, director del seminari, en la sessió inaugural del seminari del CUIMPB-CEL 2003. A la seva esquerra, Joan Trullén, director acadèmic del CUIMPB-CEL, i Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: DCF 1.0, CUIMPB-CEL.)

Vista de la sala durant la sessió inaugural del seminari del CUIMPB-CEL 2003. (Fotografia: DCF 1.0, CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Vicent Sanchis, director del diari ‘Avui’ i professor de la Universitat Ramon Llull, acompanyat de Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: DCF 1.0, CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Baltasar Porcel, escriptor, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2003. A la seva esquerra, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: DCF 1.0, CUIMPB-CEL.)

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2. L’oralitat i els mitjans de comunicació (2002)

 

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el seminari titulat L’oralitat i els mitjans de comunicació, dirigit per Joan Martí i Castell, membre de l’IEC i director del Servei de Relacions Exteriors d’aquesta institució (SEREIEC), i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics del SEREIEC, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 17 i 18 de juliol de 2002.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Manuel Castellet, Joan F. Mira, Oriol Camps, Francesc Vallverdú, Sergi Pompermayer, Josep Cuní, Josep M. Mestres, Josep Gifreu, Vicenç Villatoro, Jaume Barberà, Toni Soler, Salvador Alsius i Joan Martí Castell. Clogué el seminari Joan Trullén, director acadèmic del CUIMPB-CEL.

 

En relació amb la correcció de textos, Josep M. Mestres va impartir la ponència titulada «L’expressió escrita de l’oralitat» el dia 17 de juliol de 2002, en el marc d’aquest seminari.

El full apaïsat que segueix, que il·lustrà la ponència, classifica els tipus de documents orals possibles, llur relació amb els tipus de text escrits corresponents i el grau de fidelitat que se li pot atribuir a partir d’una sèrie de trets comentats durant l’exposició.

 

 

 

Les actes d’aquest seminari van ser recollides en el volum 4 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol L’oralitat i els mitjans de comunicació (Actes del seminari del CUIMPB-CEL 2002), publicat l’any 2003.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

 

 

 

Fotografies del seminari ‘L’oralitat i els mitjans de comunicació’ (17 i 18 de juliol de 2002)

Sessió inaugural del seminari del CUIMPB-CEL 2003. D’esquerra a dreta, Joan Trullén, secretari acadèmic del CUIMPB-CEL; Manuel Castellet, president de l’IEC; Joan Martí i Castell, director del seminari, i Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Manuel Castellet, president de l’IEC, durant la sessió inaugural del seminari del CUIMPB-CEL 2002. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Joan F. Mira, antropòleg, escriptor i membre de l’IEC, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2003, acompanyat de Joan Martí i Castell, director del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Josep Cuní, periodista, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2003. A la seva esquerra, Joan Martí i Castell, director del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Vicenç Villatoro, director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2003. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Jaume Barberà, periodista i presentador del programa ‘Bon dia, Catalunya’ de Televisió de Catalunya, SA, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2003. A la seva esquerra, Joan Martí i Castell, director del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Toni Soler, periodista i presentador de televisió, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2003. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

Intervenció de Salvador Alsius, doctor en periodisme i professor de la Universitat Pompeu Fabra, durant el seminari del CUIMPB-CEL 2003. A la seva esquerra, Josep M. Mestres, secretari científic del seminari. (Fotografia: CUIMPB-CEL.)

9.2.1. Les llengües i les cultures en el procés de globalització de la societat de la informació (2001)

 

 

Organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch (CUIMPB-CEL) i per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el curs seminari titulat Les llengües i les cultures en el procés de globalització de la societat de la informació, dirigit per Joan Martí i Castell, membre de l’IEC i director del Servei de Relacions Exteriors d’aquesta institució (SEREIEC), i coordinat científicament per Josep M. Mestres i Serra, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics del SEREIEC, va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona els dies 12 i 13 de juliol de 2001.

El quadre de professors que van intervenir durant aquests dos dies va ser format pels especialistes següents: Gabriel Ferraté i Pascual, Joan Majó, Antoni Farrés i Sabater, Aureli Argemí i Roca, Fèlix Martí, Sebastià Serrano i Farrera, Josep Gifreu, Joan Martí i Castell, Jesús Tuson, Llorenç Huguet i Rotger, Vicent Partal, David Jou, Ester Franquesa i Bonet i Josep M. Terricabras. Clogué el curs Encarna Roca, catedràtica de dret civil de la Universitat de Barcelona i membre de l’IEC.

 

Les actes d’aquest curs seminari van ser recollides en el volum 2 de l’actual col·lecció «Miscel·lània» de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el títol Les llengües i les cultures en el procés de globalització de la societat de la informació (Actes del curs del CUIMPB 2001), publicat l’any 2002.

Aquestes actes es poden consultar també al Portal de Publicacions de l’IEC i, si en queden exemplars, es pot adquirir en format de paper.

 

 

 

 

Fotografies del seminari ‘Les llengües i les cultures en el procés de globalització de la societat de la informació’ (12 i 13 de juliol de 2001)

Conversa distesa de Joan Martí i Castell i Josep M. Mestres amb el director acadèmic del CUIMPB-CEL, Joan Trullén, abans de començar el seminari. Fotografia: Manel Socias, CUIMPB-CEL.

Sessió inaugural del seminari. D’esquerra a dreta: Joan Trullén, director acadèmic del CUIMPB-CEL; Joan Martí i Castell, director del curs, i Josep M. Mestres, secretari científic. Fotografia: Manel Socias, CUIMPB-CEL.

Primera intervenció del segon dia del seminari: Sebastià Serrano, catedràtic de lingüística de la Universitat de Barcelona, tracta de «Noves i velles tecnologies». Fotografia: Manel Socias, CUIPMB-CEL.

Taula rodona final del seminari. D’esquerra a dreta, Fèlix Martí, Jesús Tuson, Joan Martí i Castell, Josep M. Terricabras i Josep Gifreu. Fotografia: Manel Socias, CUIMPB-CEL.

Cloenda del seminari a càrrec d’Encarna Roca, catedràtica de dret civil de la Universitat de Barcelona i membre de l’IEC. Fotografia: Manel Socias, CUIMPB-CEL.