Categories

Presentació de l’espai web

La correcció de textos i la traducció acurades han estat des del 1907 una preocupació constant de tots els membres de l’Institut d’Estudis Catalans que han tingut la responsabilitat de redactar o publicar obres i altres documents que han de tenir una difusió pública.

Aquesta preocupació ha estat compartida des del 1913 per tots serveis de correcció de què ha gaudit la institució. Aquell any s’hi incorporà el primer corrector professional amb aquesta categoria, Emili Vallès i Vidal; mentre que la primera correctora professional, Rosalina Poch i Ferrer, ho feu l’any 1932.

Al cap de més d’un segle de la primera efemèride, és reconfortant poder contemplar el camí recorregut i disposar d’una eina en línia tan potent com ho és l’espai web Critèria, que va tenir un digne precedent en la pàgina web de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics (OCAL) de l’IEC, pàgina que estigué activa entre el juny del 2003 i el desembre del 2004.

El present espai web es compon de dos grans apartats: d’una banda, el conjunt d’entrades amb accés obert i, de l’altra, la intranet adreçada exclusivament als col·laboradors de l’IEC, per a accedir als continguts de la qual cal demanar a la Unitat d’Edició o la Unitat de Correcció del Servei Editorial les claus corresponents. Pel que fa a les entrades amb accés obert, quan que es va inaugurar Critèria el mes de juliol del 2014 estaven agrupades en les quatre pàgines informatives habituals en aquesta classe de recursos («Salutació inicial», «Presentació», «Crèdits» i «Contacte»), més una pàgina de notícies d’actualitat sobre l’espai web («Notícies») i una altra pàgina que exposa el procediment que s’ha de seguir en el cas de voler col·laborar com a treballador/a autònom/a amb els serveis de correcció i edició de l’IEC («Alta de col·laboradors»). Actualment, hi ha dues pàgines més: «Arxiu històric», que recull les versions anteriors dels documents penjats, i «Subscripció», que permet donar-se d’alta gratuïtament al butlletí d’informació Notícies, que es rep per correu electrònic aproximadament cada mes amb les novetats publicades a Critèria, notícies de l’IEC que poden ser especialment interessants per als correctors i traductors, o altres notícies relacionades amb eines de la llengua catalana que poden ser útils als col·laboradors.

La nostra voluntat és que la lectura i la consulta d’aquests documents serveixin per a ajudar a homogeneïtzar i a millorar els textos de caire formal que hom redacta o edita, tal com ho fan amb les obres publicades per l’Institut d’Estudis Catalans.

Unitat d’Edició i Unitat de Correcció
Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans