Categories

ANTIGA 5. Qüestions de lèxic i onomàstica

ANTIGA 2021 – 5.2.1. Membres del Ple de l’Institut d’Estudis Catalans

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans ha tingut, al llarg de la seva història, 368 membres numeraris i emèrits i 215 membres corresponents. Si voleu accedir al currículum de cada membre, ho podeu fer des dels enllaços següents: a) membres numeraris i emèrits; b) membres corresponents.

El Ple consta, a més, dels 28 presidents actuals de les societats científiques que són filials de la institució.

La forma de cada nom és la que la Presidència de l’Institut recomana de fer servir en les publicacions institucionals i arreu.

 

ANTIGA 2015 – 5.2.1 Membres del Ple de l’Institut d’Estudis Catalans

 

5-2-1_Membres del Ple - IEC_02_pàg 1

 

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans ha tingut, al llarg de la seva història, 327 membres numeraris i emèrits i 208 membres corresponents. Si voleu accedir al currículum de cada membre, ho podeu fer des dels enllaços següents: a) membres numeraris i emèrits; b) membres corresponents.

El Ple consta, a més, dels 28 presidents actuals de les societats científiques que són filials de la institució.

La forma de cada nom és la que la Presidència de l’Institut recomana de fer servir en les publicacions institucionals i arreu.

 

 

 

 

ANTIGA 2014 – 5.2.2. La traducció de noms propis a altres llengües en les publicacions de l’IEC

 

5-2-2_Traducció de noms propis_01_pàg 1

 

Per bé que l’Institut d’Estudis Catalans publica majorment en català, també disposa de publicacions en altres llengües o bé multilingües.

 El document titulat La traducció de noms propis a altres llengües en les publicacions de l’IEC ha estat redactat per a facilitar la traducció, quan escau, dels noms propis relacionats amb l’IEC a l’espanyol i a l’anglès, per bé que també ofereix uns criteris generals que es poden aplicar a les altres llengües de cultura.

 

 

 

 

 

 

 

ANTIGA 2014 – 5.2.1. Membres del Ple de l’Institut d’Estudis Catalans

 

5-2-1_Membres del Ple - IEC 1

 

El Ple de l’Institut d’Estudis Catalans ha tingut, al llarg de la seva història, 314 membres numeraris i emèrits i 208 membres corresponents. Si voleu accedir al currículum de cada membre, ho podeu fer des dels enllaços següents: a) membres numeraris i emèrits; b) membres corresponents.

El Ple consta, a més, dels 28 presidents actuals de les societats científiques que són filials de la institució.

La forma de cada nom és la que la Presidència de l’Institut recomana de fer servir en les publicacions institucionals i arreu.