Categories

La restauració de la democràcia (1976-1988)

 

Amb la mort del dictador, per la tardor de l’any 1975, va començar l’anomenada transició democràtica, que comportà el retorn del president Josep Tarradellas (tardor del 1977) i el restabliment de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el rellançament progressiu de l’Institut d’Estudis Catalans (1980).

A les pàgines 102-103 del llibre Cent anys de correcció de textos i normalització de l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007) podem llegir la informació disponible sobre aquest període de la correcció de textos a l’IEC.

 

 

 

 

 

En aquesta etapa, el professional responsable de les correccions a l’IEC depenia directament del secretari general, Ramon Aramon i Serra, i el servei corresponent encara no tenia cap denominació específica. L’únic corrector oficial de l’Institut d’Estudis Catalans va ser Josep Llobera i Ramon, que hi romangué fins al 1988, any en què es jubilà.