Categories

9.3.09. IX Seminari: «La ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’» (2019)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC) i la Biblioteca Central d’Igualada, el IX Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «La Gramàtica essencial de la llengua catalana», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, va tenir lloc a la seu de la Biblioteca Central d’Igualada el dissabte 25 de maig de 2019. El contingut de la sessió ha estat doble: d’una banda, s’ha presentat aquesta nova gramàtica totalment en línia, que és un compendi de la Gramàtica de la llengua catalana publicada per l’Institut d’Estudis Catalans l’any 2016 parlants en general i, de l’altra, tractar un altre tema de sintaxi que de vegades ha provocat vacil·lacions en l’aplicació pràctica: l’ús de la preposició composta fins a.

 

 

 

 

 

 

 

El document titulat Sintagmes introduïts per la preposició composta ‘fins a, elaborat per Josep M. Mestres a partir del text de la Gramàtica essencial, que va ser repartit als assistents durant la sessió, és un resum esquematitzat i exemplificat dels usos normatius d’aquesta preposició composta en els textos formals.

 

 

 

 

Fotografies del IX Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2019)

Presentació del IX Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

Vista de la sala durant IV Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)

Exposició sobre la ‘Gramàtica essencial de la llengua catalana’ durant el IX Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. (Fotografia: Albert Soler.)