Categories

4.1. Criteris per a la composició de les llistes de referències bibliogràfiques

4.1.2. La composició de les llistes de bibliografia (any de publicació al davant)

 

 

Unes referències bibliogràfiques ben redactades que contenen la informació estrictament necessària per a la identificació i la localització de cada una de les obres amb vista a una possible consulta són un bon complement per a l’edició òptima d’una publicació científica.

A l’Institut d’Estudis Catalans disposem d’un doble sistema per a confegir les llistes de referències bibliogràfiques, que només es diferencien per la posició de l’any d’edició. La versió 2 del document La composició de les llistes de bibliografia (any de publicació al davant) conté els criteris secundaris actualitzats per a la redacció d’aquestes referències.

4.1.1. La composició de les llistes de bibliografia (any de publicació al darrere)

 

 

Unes referències bibliogràfiques ben redactades que contenen la informació estrictament necessària per a la identificació i la localització de cada una de les obres amb vista a una possible consulta són un bon complement per a l’edició òptima d’una publicació científica.

A l’Institut d’Estudis Catalans disposem d’un doble sistema per a confegir les llistes de referències bibliogràfiques, que només es diferencien per la posició de l’any d’edició. La versió 2 del document La composició de les llistes de bibliografia (any de publicació al darrere) conté els criteris preferents actualitzats per a la redacció d’aquestes referències.

4.1.3. La referència bibliogràfica de piulades al Twitter

 



Malgrat la brevetat de les piulades que es fan dins la plataforma de microblogs Twitter (dos-cents vuitanta caràcters des del final de l’any 2017), hi ha autors que consideren que alguns d’aquests textos tan breus poden tenir interès científic o de divulgació científica.

A partir dels criteris de redacció de les referències bibliogràfiques, que estan prou establerts, s’ha redactat aquesta proposta de redacció de les referències de piulades que s’hagin d’incloure en una llista bibliogràfica, amb el títol Referència bibliogràfica de piulades al Twitter.