Categories

Crèdits

Aquest espai web de correcció és a cura del Servei de Correcció Lingüística (SCL) i de la Unitat de Correcció del Servei Editorial (UCE) de l’Institut d’Estudis Catalans.

Autors
Servei de Correcció Lingüística
Director: Brauli Montoya Abat, membre de la Secció Filològica de l’IEC
Cap: Josep M. Mestres i Serra
Correctores: Laia Campamà i Mormeneo i Mireia Trias i Freixa

Servei Editorial
Cap: Montserrat Torras i Conangla
Responsable de la Unitat de Correcció: Sílvia López i Caballer
Correctores: Núria Roma i Peix, Mar Pongiluppi i Gomila,
i Marta Fabregat i Marco
Responsable de Producció Editorial: Antoni Escolà i Banqué

Personal adscrit anteriorment als equips de correcció (des de la inauguració de Critèria)
Núria Florit Robusté (SCL, fins al 2019)
Ariadna Font Pérez (SCL, 2019)
Kàtia Oliver Vila (SCL, 2017-2018)
Iris Osorio Laita (SCL, 2015)
Núria Reixach Boada (UCE, 2016-2017)
Sílvia Teulats i Castells (SCL, 2014-2015; UCE, 2019)

Personal col·laborador de Critèria
Núria Alberich Buera (2017-2018)
Laura Arias Rodríguez (2014-2015)
Cinta Bertomeu Madueño (2015-2016)
Júlia Florit Pons (2018-2019)
Judit Homedes Martí (2016-2017)
Victòria Mira Pérez (2015)
Francina Payeras Rebassa (2014)
Carolina Seguí i Terol (2019)
Carla Soler i Pairó (2013-2014)
Miriam Tijani Ovando (2016)
Mireia Trias i Freixa (2014)
Miguel Vázquez Sanchis (2019-2020)
Eva Florensa Villacampa (2020-2021)

Desenvolupament informàtic i disseny
Servei de Recursos Digitals
Cap: Santiago Muxach i Riubrogent

© Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Data d’obertura: 3 de juliol de 2014
DOI: 10.2436/01.0100.1.1

Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens perjudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.

Les condicions esmentades es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) Reconeixement explícit; cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) No comercialització; aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) Termes de la llicència; s’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) Altres permisos; els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.