Categories

Notícies del 2020

La Neolosfera, una bona eina poc coneguda

 

En la correcció de textos actual apareixen sovint neologismes que no sabem ben bé com hem de tractar. Una eina complementària de l’Observatori de Neologia que vam comentar el mes de desembre proppassat és la Neolosfera de la Universitat Pompeu Fabra, un blog amb sis anys de funcionament que aplega i presenta, en aquests moments, 1.450 neologismes d’una manera informada i documentada, que és la millor manera que hi ha per a poder decidir —ja que encara no són normatius— amb quina forma i en quin sentit s’han de fer servir.

Presentació de la ‘Paremiologia catalana comparada digital’, de Víctor Pàmies

 

El dia 29 de gener de 2020 s’ha presentat a Barcelona la Paremiologia catalana comparada digital (PCCD), de Víctor Pàmies, que es pot consultar a l’adreça https://pccd.dites.cat. És un recull fraseològic excepcional creat a partir d’un gavadal de fonts ben diverses (orals, escrites i digitals) que pretén recopilar les expressions figurades de la llengua catalana des dels orígens fins ara. En el moment d’ésser presentada, l’obra consta de 10.000 parèmies patró o paremiotipus que abracen 150.000 unitats fraseològiques (locucions, frases fetes, refranys, proverbis, citacions, embarbussaments…), procedents de sis-centes obres diferents, i és voluntat de l’autor d’anar-la incrementant fins a arribar a un milió d’unitats fraseològiques.