Categories

El Servei de Correcció Lingüística i la Unitat de Correcció del Servei Editorial (2007-2009)

 

 

Arran de la reestructuració dels serveis de correcció i editorials de l’IEC impulsada per la Presidència a l’inici de l’any 2007, es crearen el Servei de Correcció Lingüística i el Servei Editorial, en substitució de l’OCAL i del Servei de Producció Editorial anteriors, la qual cosa comportà una redistribució de les funcions i del personal que hi havia hagut fins aleshores.

El nou Servei de Correcció Lingüística, adscrit a la Secretaria General de l’IEC i sota la direcció de Carles Miralles i Solà, membre de la Secció Filològica, inicià les activitats el 20 de febrer de 2007, amb els correctors següents: Josep M. Mestres i Serra, Albert Soler i Dalmases, Anna Mujal i Grané i Laia Campamà i MormeneoNúria Florit Robusté, correctors. Per la seva banda, el Servei Editorial, amb dependència directa de la Gerència de l’IEC, quedà constituït per les persones següents: Francesc Albar i Fonté, cap; Antoni Escolà, responsable de Producció; Sílvia López i Caballer, Núria Roma i Peix i Marta Fabregat i Marco, correctores; Manuel Pascual i Rodríguez, responsable de Distribució; Enkeleda Xhelo, responsable de la Botiga, i Jaume Nogueroles i Segura i Omar Costa i Liébana, encarregats del Magatzem.

Els organigrames d’aquest primer període del Servei de Correcció Lingüística i de la Unitat de Correcció Editorial del Servei Editorial són els que figuren en la imatge de sota.

A les pàgines 119-121 del llibre Cent anys de correcció de textos i normalització de l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007) podem llegir la informació disponible sobre aquest primer període del SCL i del Servei Editorial, que finí el 31 de desembre 2009 amb la jubilació del cap del Servei de Publicacions.

Durant aquest període, el cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics fou Josep M. Mestres i Serra, i la responsable de la Unitat de Correcció del Servei editorial fou Sílvia López i Caballer, que havia estat l’encarregada de la correcció editorial dins l’OCAL.