Categories

Notícies del 2014

Acabament de la primera etapa de Critèria

L’espai web de correcció de l’Institut d’Estudis Catalans Critèria ha enllestit més del 75 % de les entrades que componen l’espai públic, amb la qual cosa es considera que el web obert el dia 3 de juliol proppassat és totalment operatiu; a final d’any només restaran per enllestir els documents pendents del vistiplau de la Secció Filològica i els criteris relatius a la disposició de les il·lustracions del text (entrada 1.2.1) que encara s’ha de redactar.

A partir del 2 de gener de 2015, cada vegada que incorporarem o actualitzarem alguna entrada penjarem una breu notícia per a anunciar-ho i farem una piulada en aquest sentit en el Twitter de l’IEC (#Criteria_IEC).

Bon Nadal a tothom!

Cerca exhaustiva en els fitxers en PDF

Avui, dia 1 de desembre de 2014, hem acabat de substituir els fitxers en PDF als quals es pot accedir des de les entrades de Critèria i que no admetien cerques exhaustives per d’altres que sí que ho permeten.

D’aquesta manera, amb la combinació Ctrl + f  o una altra d’equivalent segons el sistema operatiu de què disposeu, podreu cercar qualsevol cadena de caràcters dins cadascun dels fitxers en PDF que ja són definitius. En el cas de les fórmules, els subíndexs i els superíndexs s’han d’escriure normals, i les lletres gregues en general es deixen trobar escrivint les lletres llatines corresponents.

S’obre la intranet de Critèria als col·laboradors externs

Des d’avui mateix la intranet de l’espai web de correcció de l’Institut d’Estudis Catalans Critèria és accessible a tots els col·laboradors externs del Servei de Correcció Lingüística i de la Unitat de Correcció del Servei Editorial mitjançant el nom i la contrasenya corresponents.

L’espai web Critèria, presentat públicament el dia 3 de juliol de 2014, ofereix de manera oberta eines en línia per a la correcció i la traducció de textos amb vista a l’edició de les obres que publica l’IEC que poden ser profitoses per als professionals de la llengua en general.

Tal com es va dir el dia de la presentació de l’espai web, la intranet conté documents molt específics que podrien tenir poc interès per als professionals de la correcció i la traducció en general, per tal com aplega criteris de publicacions i col·leccions pròpies de l’Institut, de vegades amb unes particularitats que no són aplicables a altres obres ni són d’ús generalitzat en el món de l’edició, la qual cosa podria fer semblar que, en algun cas, hi podria haver alguna contradicció o discrepància amb els criteris generals exposats en la part pública de Critèria.

Qui s’endinsa en la intranet ho ha de tenir present i ha de procurar no barrejar aquests criteris tan específics amb els criteris d’aplicació general a les obres que publica l’Institut.