Categories

9.6.8. Pràctiques del màster d’edició digital de la UOC

 

uoc-logo-fase3Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2016, l’Institut d’Estudis Catalans ha signat un conveni de pràctiques amb la Universitat Oberta de Catalunya, de Barcelona (UOC) per a acollir alumnes procedents del màster d’edició digital organitzat per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, començaran a fer les pràctiques al Servei de Correcció Lingüística a partir de la primavera de l’any 2017.