Categories

9.6. Estades d’estudiants en pràctiques de correcció, traducció i llengües aplicades

9.6.6. Pràctiques del postgrau en llengua catalana de la UdG

 

 

9-5-1_Logotip UdG 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2012, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb la Universitat de Girona (UdG) per a acollir alumnes procedents del postgrau en llengua catalana: correcció de textos orals i escrits organitzat per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Elisenda Vila Viñas, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de maig i juny del 2012;

— Eugènia Guàrdia Galán, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de maig i juny del 2013 (treballa com a col·laboradora externa d’aquesta unitat des del setembre del mateix any 2013);

— Mercè Guitart Ribas, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos d’abril i maig del 2019;

— Àngels Salgado Rodilla, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos d’abril i maig del 2020.

 

 

9.6.2. Pràctiques dels postgraus i màsters de correcció i assessorament lingüístic de la UAB

 

9-5-2_Logotip UAB 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2001, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a acollir alumnes procedents dels postgraus de correcció i assessorament lingüístic organitzats per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Montserrat Rodà i Bancells, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos d’abril i maig del 2001;

— Albert Soler i Dalmases, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de novembre i desembre del 2001 (havia treballat com a col·laborador extern entre el 1998 i el 2000, i va treballar com a corrector en plantilla d’aquesta oficina del 2 de gener de 2002 fins al 30 de setembre de 2008;

— Anna Meda i Vicens, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de maig i juny del 2002;

— Sandra Soler i Genescà, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos d’abril a juny del 2003;

— Gemma Viñes i Salvador, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos d’abril a juny del 2004;

— M. Eugènia Gisbert i Calduch, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos d’abril a juny del 2005 (va treballar posteriorment com a col·laboradora externa d’aquesta oficina els anys 2006 i 2007, i com a col·laboradora externa de la Unitat de Correcció del Servei Editorial entre els anys 2007 i 2010);

— Judit Font i Vall, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de maig i juny del 2006;

— Ester Ollé i Pérez, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de maig i juny del 2007 (treballa com a col·laboradora externa d’aquesta unitat des del mateix any 2007);

— Maria Sabé Martínez, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2008 (posteriorment, va treballar com a correctora d’aquesta unitat entre el 12.1.2009 i el 30.9.2010);

— Marta Breu Díez, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant el mes de juliol del 2009;

— Joan Manel del Llano Ribas, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2010;

— Núria Solano Dalmau, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de maig i juny del 2011;

— Carles Brosel i Oliu, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de febrer i març del 2012;

— Santiago Bonnin Gómez, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2013;

— Amor Montané March, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2014;

— Paula Lunes Pulido, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos d’abril i maig del 2015;

— Alba Pons Pons, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2016;

— Antoni Vall Parera, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de maig i juny del 2018;

— Violant Maluquer Bayarri, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de maig i juliol del 2019;

— Gemma Sastre Sancho, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2020.

 

9.6.7. Pràctiques del grau en llengües aplicades de la UPF

 

9-5-7_Logotip UPF 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2013, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (IDEC-UPF) per a acollir alumnes procedents del grau de llengües aplicades organitzat per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Carla Soler i Pairó, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2013 i el mes d’abril del 2014;

— Laura Arias Rodríguez, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2014 i el mes d’abril del 2015.

— Cinta Bertomeu Madueño, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2015 i el mes de febrer del 2016.

— Judit Homedes Martí, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2016 i el mes de febrer del 2017.

— Neus Alberich Buera, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2017 i el mes de febrer del 2018.

— Júlia Florit Pons, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2018 i el mes de febrer del 2019.

— Miguel Vázquez Sanchis, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2019 i el mes de març del 2020.

— Eva Florensa Villacampa, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el període comprès entre el mes d’octubre del 2020 i el mes de març del 2021.

— Alba Mármol Arnan, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de setembre-novembre del 2021.

Cristina Tolosa Sevilla, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial del mes d’octubre del 2022 al mes de març del 2023.

9.6.4. Pràctiques de traducció i correcció de la Facultat de Traducció i Interpretació de l’UJI

 

9-5-4_Logotip UJI 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2007, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb la Universitat Jaume I, de Castelló (UJI) per a acollir alumnes procedents de la llicenciatura i, posteriorment, del grau de traducció i interpretació organitzat per la Facultat de Traducció i Interpretació d’aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Maria Quiles i Ruiz, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de juny i juliol del 2007.

— Aina Cendra i Senent, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juliol a setembre del 2012.

— Adrià Gonga Roselló, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2013.

— Victòria Mira Pérez, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2015.

— Miriam Tijani Ovando, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de maig, juny i juliol del 2016.

— Carolina Seguí i Terol, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2019.

— Arturo Hernández Pérez, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2021.

 

9.6.9. Pràctiques de la llicenciatura d’estudis catalans de la UPVD

 

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2017, l’Institut d’Estudis Catalans ha signat un conveni de pràctiques amb la Universitat de Perpinyà Via Domícia (UPVD) per a acollir alumnes procedents de la llicenciatura d’estudis catalans organitzat per l’Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT) d’aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, han començat a fer les pràctiques al Servei de Correcció Lingüística a partir de la primavera de l’any 2017:

— Núria Masvidal Fernández, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant el mes de març del 2017.

 

9.6.8. Pràctiques del màster d’edició digital de la UOC

 

uoc-logo-fase3Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2016, l’Institut d’Estudis Catalans ha signat un conveni de pràctiques amb la Universitat Oberta de Catalunya, de Barcelona (UOC) per a acollir alumnes procedents del màster d’edició digital organitzat per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, començaran a fer les pràctiques al Servei de Correcció Lingüística a partir de la primavera de l’any 2017.

 

 

9.6.5. Pràctiques de traducció i correcció de la Fundació Universitat-Empresa de l’UJI

 

 

9_5_5_Logotip FUE-UJI 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2010, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat Jaume I, de Castelló (FUE-UJI) per a acollir alumnes procedents de la llicenciatura i, posteriorment, del grau de traducció i interpretació organitzat per la Facultat de Traducció i Interpretació d’aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Maria Martí Castelló, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de maig i juny del 2009;

— Patricia Moragón Fandos, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny a setembre del 2011;

— Marina Pastor Alemany, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de juny i juliol del 2012.

 

 

9.6.1. Pràctiques del curs de postgrau de correcció de la UdG

 

 

9-5-1_Logotip UdG 2014

 

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

El primer conveni de pràctiques, el signà l’Institut d’Estudis Catalans amb la Universitat de Girona (UdG) l’any 2000, per a acollir alumnes procedents dels cursos de postgrau de correcció organitzats per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni han estat:

— Daniel Luján Cazalilla, pràctiques al Servei de Correcció durant el mes de febrer del 2000;

— Roser Calvet i Riera, pràctiques al Servei de Correcció durant els mesos de febrer i març del 2000;

— M. Dolors Figueras i Bruguera, pràctiques al Servei de Correcció durant el mes de març del 2000;

— Susana Parals i Expòsit, pràctiques al Servei de Correcció durant el mes d’abril del 2000.

 

9.6.3. Pràctiques del postgrau de traducció cientificotècnica de l’IDEC-UPF

 

 

9-5-3_Logotip IDEC-UPF 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2006, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (IDEC-UPF) per a acollir alumnes procedents del postgrau de traducció cientificotècnica organitzat per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Meritxell Màrgens i Rams, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de febrer i març del 2006;

— Patricia Lara Vitri Vives, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de febrer i març del 2007 (treballa com a col·laboradora externa d’aquesta oficina des del mateix any 2007);

— Àfrica Vila Ortega, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de març i abril del 2008;

— Maria Luna i Cuberta, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos de maig i juny del 2009;

— Esther Llópez Llongarriu, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos del febrer a l’abril del 2010;

— Núria Duran Adroher, pràctiques al Servei de Correcció Lingüística durant els mesos d’abril a juny del 2011.