Categories

9.6.2. Pràctiques dels postgraus i màsters de correcció i assessorament lingüístic de la UAB

 

9-5-2_Logotip UAB 2014

 

Des de l’any 2000, els serveis de correcció de l’IEC han acceptat anualment fins a quatre estudiants en pràctiques de correcció i traducció de diverses universitats dels Països Catalans. Aquesta activitat ha coadjuvat, sens dubte, a l’itinerari formatiu dels futurs correctors i traductors de llengua catalana.

L’any 2001, l’Institut d’Estudis Catalans signà un conveni de pràctiques amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per a acollir alumnes procedents dels postgraus de correcció i assessorament lingüístic organitzats per aquesta universitat.

Els estudiants acollits en virtut d’aquest conveni, que s’ha anat renovant periòdicament, han estat:

— Montserrat Rodà i Bancells, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos d’abril i maig del 2001;

— Albert Soler i Dalmases, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de novembre i desembre del 2001 (havia treballat com a col·laborador extern entre el 1998 i el 2000, i va treballar com a corrector en plantilla d’aquesta oficina del 2 de gener de 2002 fins al 30 de setembre de 2008;

— Anna Meda i Vicens, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de maig i juny del 2002;

— Sandra Soler i Genescà, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos d’abril a juny del 2003;

— Gemma Viñes i Salvador, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos d’abril a juny del 2004;

— M. Eugènia Gisbert i Calduch, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos d’abril a juny del 2005 (va treballar posteriorment com a col·laboradora externa d’aquesta oficina els anys 2006 i 2007, i com a col·laboradora externa de la Unitat de Correcció del Servei Editorial entre els anys 2007 i 2010);

— Judit Font i Vall, pràctiques a l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics durant els mesos de maig i juny del 2006;

— Ester Ollé i Pérez, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de maig i juny del 2007 (treballa com a col·laboradora externa d’aquesta unitat des del mateix any 2007);

— Maria Sabé Martínez, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2008 (posteriorment, va treballar com a correctora d’aquesta unitat entre el 12.1.2009 i el 30.9.2010);

— Marta Breu Díez, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant el mes de juliol del 2009;

— Joan Manel del Llano Ribas, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2010;

— Núria Solano Dalmau, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de maig i juny del 2011;

— Carles Brosel i Oliu, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de febrer i març del 2012;

— Santiago Bonnin Gómez, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2013;

— Amor Montané March, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2014;

— Paula Lunes Pulido, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos d’abril i maig del 2015;

— Alba Pons Pons, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2016;

— Antoni Vall Parera, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de maig i juny del 2018;

— Violant Maluquer Bayarri, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de maig i juliol del 2019;

— Gemma Sastre Sancho, pràctiques a la Unitat de Correcció del Servei Editorial durant els mesos de juny i juliol del 2020.