Categories

9.3.03. III Seminari: «La petita història de la correcció de textos a l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007)» (2013)

 

 

Organitzat per l’Associació Promotora de la Llengua Catalana (APLEC), el III Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana: «La petita història de la correcció de textos a l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007)», impartit per Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC, i amb la col·laboració de Carme Kellner, va tenir lloc a l’Espai Cívic Centre d’Igualada el dissabte 18 de maig de 2013.

En aquest seminari, Josep M. Mestres va tractar de la correcció de textos de l’IEC entre el 1907 i el 2007, en relació amb els aspectes següents:
— El funcionament intern de la institució en relació amb la correcció de textos i, especialment, la correcció de publicacions;
— Les denominacions vàries dels serveis de correcció a l’IEC al llarg de la història;
— Els professionals de la correcció a l’IEC;
— Les eines emprades pels professionals de la correcció al servei de l’IEC;
— Altres aspectes relacionats amb la correcció de textos a l’IEC, com els terminis i els costos de la traducció.

Els documents adjunts són els que s’han conservat en relació amb la preparació i el desenvolupament d’aquest III Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana.

 

Fotografies del III Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana (2013)

Inici del III Seminari sobre Coses que Cal Saber de la Llengua Catalana. Fotografia: Albert Soler.

Vista de la sala durant el III Seminari. Fotografia: Albert Soler.

Carme Kellner i Josep M. Mestres a l’entrada de l’Espai Cívic Centre. Fotografia: Albert Soler.

Albert Soler i Josep M. Mestres en acabar el III Seminari. Fotografia: Carme Kellner.