Categories

El Servei de Correcció (1991-2000)

 

 

Després de la jubilació de Josep Llobera, l’Institut d’Estudis Catalans trigà tres anys a ocupar la plaça vacant del corrector de la institució.

A les pàgines 103-110 del llibre Cent anys de correcció de textos i normalització de l’Institut d’Estudis Catalans (1907-2007) podem llegir la informació disponible sobre el nou desplegament de l’Institut iniciat el 1989 i sobre el període de funcionament del Servei de Correcció (setembre 1991 – abril 2000).

Durant aquest període, el professional responsable de les correccions a l’IEC depenia directament de la Secretaria General, que fou ocupada pels membres següents: Manuel Castellet, 1991-1992; Joaquim Rafel, 1992-1998, i Carles Miralles, 1998-2000.

 

L’organigrama del Servei de Correcció entre el mes de setembre del 1991 i el mes d’abril del 2000 és el que figura en la imatge de sota.


 

 

 

 

 

 

Com a corrector únic de l’Institut d’Estudis Catalans, s’incorporà a l’IEC el 2 de setembre de 1991 Josep M. Mestres i Serra. A partir de l’any 1992, va poder començar a comptar amb col·laboradors externs per a la correcció de les publicacions de la institució i el suport presencial temporal de diverses correctores al llarg d’aquesta etapa: Remei Margalef i Pelejà (14.11.1994-12.5.1995 i 6.11.1995-14.6.1996), Núria Aramon i Stein (15.4.1996-31.12.1999), Anna Soler i Horta (13.3.1997-8.7.1997) i Francesca Rabassa i Torres (8.10.1999-17.12.1999).