Categories

1.1. Recomanacions per a la preparació d’originals que s’han de presentar perquè siguin editats

1.1.2. La preparació dels originals. Criteris per als autors (any d’edició al darrere)

 

1-1-2_Preparació dels originals_Any darrere_01_pàg 1

 

Els autors que volen presentar els originals que ha de publicar l’IEC poden fer servir aquestes orientacions bàsiques per a facilitar la feina dels serveis de correcció. Aquesta versió posa, en les referències bibliogràfiques, l’any d’edició de les publicacions al final de la referència.

1.1.3. La preparació dels originals. Criteris per als autors (any d’edició al davant)

 

1-1-3_Preparació dels originals_Any davant_01_pàg 1

 

Els autors que volen presentar els originals que ha de publicar l’IEC poden fer servir aquestes orientacions bàsiques per a facilitar la feina dels serveis de correcció. Aquesta versió posa, en les referències bibliogràfiques, l’any d’edició de les publicacions al davant de la referència, després de l’autoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Criteris i requisits de presentació d’originals al Servei Editorial de l’IEC

1-1-1_Criteris i requisits de presentació d'originals_Página_1

 

Aquests criteris i requisits són adreçats a les persones i entitats que han d’editar publicacions mitjançant el Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans. Si se segueixen correctament, es pot facilitar granment el procés de correcció i edició de la publicació que es vol editar.