Categories

Notícies del 2024

Actualització de l’edició en línia de l’‘Ortografia catalana’

S’ha actualitzat l’edició en línia de l’Ortografia catalana (OIEC) amb les novetats següents:

1) S’ha afegit al text de l’OIEC un nou apartat, el § 4.3, dedicat a l’ortografia dels pronoms febles.

2) Es posen a disposició del públic tres documents amb les llistes de modificacions introduïdes en el text d’ençà que fou publicat el juny de 2017. S’hi pot accedir mitjançant la pestanya «Actualitzacions» del menú general.

3) Finalment, s’ha posat com a pàgina d’inici l’índex general, a fi de facilitar les consultes al text.

Aquestes actualitzacions no representen cap canvi de la normativa ortogràfica vigent, més enllà dels que ja es van comunicar el juliol del 2021 i que principalment feien referència als noms de les lletres i als canvis en la normativa del guionet en alguns mots prefixats.

Ja es pot consultar en línia el ‘Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana’, de Joan Coromines

El DECat, el Diccionari etimològic i complementari de la llengua Catalana, és una de les eines fonamentals de la filologia catalana. És una font de consulta imprescindible per a la recerca sobre la història de les nostres paraules i per a tots els estudiosos i especialistes de les diferents branques de la lingüística.

Publicat en deu volums entre els anys 1980 i 1991, aquesta obra de Joan Coromines fins ara només era accessible en l’edició en paper de Curial. Gràcies a la digitalització feta per l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC, amb el suport de la Comissió de Lexicografia de la mateixa institució, ja podem consultar els articles originals de l’obra en format de PDF. Les entrades es poden buscar mitjançant el llistat alfabètic que reprodueix l’índex de l’obra, o bé a partir del motor de cerca que permet fer les cerques pel mot sencer o per segments (per mitjà de les opcions «conté», «comença per», «acaba en»). També podreu consultar-hi el «Prefaci», la «Bibliografia», la «Notació fonètica» o les «Abreviatures» de l’obra.

Una altra de les obres fonamentals de Coromines, l’Onomasticon Cataloniae, també es pot consultar en línia al catàleg de recursos lingüístics en línia que ofereix l’IEC.