Categories

Notícies del 2017

Curs pràctic de lexicografia

 

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans ha organitzat el Curs pràctica de lexicografia, que s’impartirà en sis sessions compreses entre el 21 de febrer i el 21 de març de 2018 i tindrà lloc a la Casa de Convalescència (carrer del Carme, 47, Barcelona). L’objectiu general del curs és oferir unes nocions bàsiques sobre què són els diccionaris i quina n’és la utilitat, i mostrar el procés del treball lexicogràfic: definició, selecció de nomenclatura i redacció d’articles. Per a més informació, vegeu http://www.iec.cat/llengua/cursos.asp.

Curs sobre onomàstica catalana: la recerca toponímica

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans ha organitzat el Curs sobre onomàstica catalana: la recerca toponímica, que s’impartirà en cinc sessions compreses entre el 6 de febrer i el 6 de març de 2018 i tindrà lloc a la Casa de Convalescència (carrer del Carme, 47, Barcelona). L’objectiu d’aquest curs és oferir una formació fonamental sobre els principis bàsics de l’onomàstica i facilitar les eines per a la recerca i l’ús aplicat de la toponímia. A partir de la part introductòria sobre el marc teòric, el curs se centrarà en la recerca toponímica, tant per a l’elaboració de monografies o inventaris (recerca sistemàtica) com per a l’aplicació pràctica de la toponímia en diversos camps (recerca puntual). Per a més informació, vegeu http://www.iec.cat/llengua/cursos.asp.

Nou membre de la Secció Filològica de l’IEC: Albert Turull i Rubinat

El 14 de desembre de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans va aprovar la incorporació del senyor Albert Turull i Rubinat (nat el 1963) com a nou membre numerari de l’IEC, adscrits a la Secció Filològica. És doctor en filologia catalana i professor de la Universitat de Lleida. Entre altres publicacions, és autor dels llibres Els topònims de la Segarra (1991), Diversitat i política lingüística en un món global (2003, amb Miquel Pueyo) i La toponímia de les comarques de Ponent. Un assaig d’interpretació tipològica (2007).

Nou membre de la Secció Filològica de l’IEC: Vicent Martines Peres

 

El 14 de desembre de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans va aprovar la incorporació del senyor Vicent Martines Peres (nat el 1965) com a nou membre numerari de l’IEC, adscrit a la Secció Filològica. És doctor en filologia catalana i en traducció i interpretació de llenguatges generals, literaris i específics. Catedràtic de filologia catalana, és l’investigador principal de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa i de l’Institut Virtual Internacional de Traducció (ISIC-IVITRA) de la Universitat d’Alacant, dins la qual ha fundat la Seu Universitària de la Nucia i la Seu Universitària de Xixona.

Nou membre de la Secció Filològica de l’IEC: Magí Camps Martín

 

El 14 de desembre de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans va aprovar la incorporació del senyor Magí Camps Martín (nat el 1961) com a nou membre numerari de l’IEC, adscrit a la Secció Filològica. És llicenciat en filologia catalana i en ciències de la informació. Redactor en cap d’edició del diari La Vanguardia, n’elabora també les normes lingüístiques. Professor associat de la Universitat Pompeu Fabra, imparteix l’assignatura de traducció periodística a la Facultat de Traducció i Interpretació.

Nova membre de la Secció Filològica de l’IEC: Anna Bartra Kaufmann

El 14 de desembre de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans va aprovar la incorporació de la senyora Anna Bartra Kaufmann (nada el 1952) com a nova membre numerària de l’IEC, adscrita a la Secció Filològica. És doctora en filologia catalana i professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Entre altres, ha publicat els articles «Els components de la passiva. Una perspectiva diacrònica» i «La gramàtica històrica i la teoria lingüística».

Actualització de l’entrada 8.2 (obres de consulta i altres recursos en línia)

 

El dia 5 de desembre de 2017 vam actualitzar els dos documents de l’entrada 8.2, «Obres de consulta i recursos lingüístics en línia». La Llista qualificada d’obres de consulta i altres recursos lingüístics en línia ha crescut fins a les 201 pàgines de recursos i l’estructura de la llista s’ha enriquit amb tres nous apartats de llengües que no hi figuraven.

Nova entrada de Critèria: «Actes del seminari ‘El català i la Unió Europea’ (2004)»

El dia 1 de desembre es va publicar la nova entrada 7.4.3 de Critèria, que recull les actes del seminari titulat El català i la Unió Europea, organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch, de Barcelona, els dies 19 i 20 d’octubre de 2004 i dirigit per Joan Martí i Castell, aleshores president de la Secció Filològica de l’IEC. El llibre El català i la Unió Europea (2006), que recull les actes d’aquest seminari, es pot adquirir al Portal de Publicacions de l’IEC, però es pot consultar en línia la ponència titulada «Catalanitzar Europa o recatalanitzar els Països Catalans? (dietari del sofert catalanòfon)», impartida per Josep M. Mestres, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de l’IEC, el dia 19 d’octubre de 2004.

Incorporació de correctores als equips de correcció de l’Institut d’Estudis Catalans

El dia 9 d’octubre de 2017 es va incorporar al Servei de Correcció Lingüística la senyora Kàtia Oliver Vila per cobrir la baixa per maternitat de la correctora Núria Florit Robusté, esdevinguda el 2 d’octubre de 2017.

D’altra banda, el dia 30 d’octubre de 2017 es va incorporar a la Unitat de Correcció del Servei Editorial la senyora Mar Pongiluppi i Gomila per cobrir la vacant deixada per la correctora Núria Reixach Boada, que gaudeix d’una excedència voluntària des de l’11 d’octubre de 2017. Mar Pongiluppi ja havia estat correctora d’aquesta Unitat entre el 15 de novembre de 2010 i el 31 d’agost de 2013.

Aquestes incorporacions s’han reflectit en els organigrames actuals del Servei de Correcció Lingüísticade la Unitat de Correcció del Servei Editorial, respectivament, i també en els crèdits de Critèria.