Categories

Notícies del 2017

Incorporació de correctores als equips de correcció de l’Institut d’Estudis Catalans

El dia 9 d’octubre de 2017 es va incorporar al Servei de Correcció Lingüística la senyora Kàtia Oliver Vila per cobrir la baixa per maternitat de la correctora Núria Florit Robusté, esdevinguda el 2 d’octubre de 2017.

D’altra banda, el dia 30 d’octubre de 2017 es va incorporar a la Unitat de Correcció del Servei Editorial la senyora Mar Pongiluppi i Gomila per cobrir la vacant deixada per la correctora Núria Reixach Boada, que gaudeix d’una excedència voluntària des de l’11 d’octubre de 2017. Mar Pongiluppi ja havia estat correctora d’aquesta Unitat entre el 15 de novembre de 2010 i el 31 d’agost de 2013.

Aquestes incorporacions s’han reflectit en els organigrames actuals del Servei de Correcció Lingüísticade la Unitat de Correcció del Servei Editorial, respectivament, i també en els crèdits de Critèria.

 

Nova versió de l’entrada IN-3.2.3 de la intranet: criteris d’estil del DHAC

El dia 23 d’octubre de 2017 hem publicat a la intranet de Critèria la versió 7 dels Criteris d’estil del ‘Diccionari d’historiadors de l’art català-valencià-balear’ (entrada IN-3.2.3), que s’han fet servit per a arribar, durant aquest mateix mes d’octubre, a les 644 biografies d’historiadors de l’art de tots els territoris de llengua i cultura catalanes recollides en aquesta obra. També hem aprofitat per a adequar el text dels Criteris d’estil a la nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans.

Compleció de l’entrada 9.3.1: «Presentació del tipòmetre (2002)»

En la reunió de seguiment de Critèria tinguda el dia 20 de juliol del 2017, els dos equips de correcció de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), responsables d’aquest espai web, vam acordar que, durant aquesta tardor, intentarem de completar les entrades relatives a activitats formatives dutes a terme (categoria 9 de Critèria) que estan donades d’alta fa temps, però de les quals encara no hem pogut mostrar tota la informació que és pertinent.

Com que hem considerat que es tracta d’una documentació, escrita i gràfica, amb valor històric que pot tenir interès per als professionals de la correcció i la traducció de textos, voldríem poder deixar enllestida aquesta compleció abans de final del 2017. De moment, hem començat completant, el dia 12 de setembre de 2017, l’entrada 9.3.1, relativa a l’acte de presentació del tipòmetre de l’Institut d’Estudis Catalans, que tingué lloc a l’IEC el 10 de juliol de 2002.

Actualització de l’entrada IN-3.2.4 de la intranet: «Llibre d’estil del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané»

Arran de l’adequació ortogràfica del Diccionari de sinònims d’Albert Jané (DSIN) en línia (http://sinonims.iec.cat) a la nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans, duta a terme el dia 30 d’agost de 2017, ha calgut actualitzar la informació que conté l’entrada 3.2.4 de la intranet de Critèria, «Llibre d’estil del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané», preparada el 31 d’agost de 2017 (versió 2).

Amb la finalitat de facilitar la difusió dels canvis ortogràfics i d’ajudar els usuaris, la base de dades del DSIN accepta les consultes amb la grafia anterior, però respon a les consultes formulades mostrant les entrades ja esmenades.

També és interessant recordar que la pauta que s’ha seguit per a l’elaboració d’aquest diccionari pot ser aplicable a altres obres del mateix estil.

Adequació del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané a la nova normativa ortogràfica

 

El dia 30 d’agost de 2017 s’ha fet pública l’actualització del Diccionari de sinònims d’Albert Jané en línia (http://sinonims.iec.cat), consistent, sobretot, en l’adequació de la nomenclatura d’aquest diccionari a la nova normativa ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans. En aquest moment, l’obra conté 33.033 mots i expressions diferents aplegats en 27.545 articles.

Els sinònims es poden trobar buscant una entrada o bé arreu del diccionari (buscant tant a les entrades com a les llistes de sinònims). La cerca arreu es pot limitar d’acord amb la funció sintàctica que fan el mot o l’expressió que són objecte de consulta. Les instruccions d’ús expliquen detalladament i il·lustrada el funcionament d’aquesta obra i la manera de treure’n el màxim profit.

La Secció Filològica actualitza el sistema de transcripció i transliteració del rus al català


 

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans acaba de fer públic, a l’apartat  «Declaracions i documents» (sota l’epígraf «Transcripció d’altres llengües») de la pàgina «Llengua» del web de l’IEC, el document que va aprovar el 13 de novembre de 2015 relatiu a l’actualització de la Proposta sobre el sistema de transcripció i transliteració dels noms russos al català.

Aquesta versió actualitzada, que Critèria recull a l’entrada entrada SF-04, es publicarà en el volum V dels Documents de la Secció Filològica (que serà editat a cura de Joan Martí i Castell), que s’editarà pròximament.

Actualització de l’entrada IN-3.2.3 de la intranet: llibre d’estil del DHAC

El dia 20 de juny de 2017 hem publicat a la intranet de Critèria la versió 6 dels Criteris d’estil del ‘Diccionari d’historiadors de l’art català-valencià-balear’ (entrada IN-3.2.3), que s’han fet servit per a arribar, durant aquest mateix mes de juny, a les 600 biografies d’historiadors de l’art de tots els territoris de llengua i cultura catalanes recollides en aquesta obra.

Incorporació d’una correctora a la Unitat de Correcció del Servei Editorial

El dia 6 de juny 2017 es va reincorporar a la Unitat de Correcció del Servei Editorial la senyora Marta Fabregat i Marco, que ja havia estat correctora de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics entre 18 de setembre de 2006 i el 31 de gener de 2007, i de la Unitat de Correcció entre l’1 de febrer de 2007 i el 23 de febrer de 2009.

Aquesta incorporació s’ha reflectit en l’organigrama actual de la Unitat de Correcció i en els crèdits de Critèria.