Categories

Nova entrada de Critèria: «Pràctiques de la llicenciatura d’estudis catalans de la UPVD»

La Universitat de Perpinyà Via Domícia (UPVD) ha signat un conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb vista a la realització de pràctiques de la llicenciatura d’estudis catalans organitzats per l’Institut Franco-Català Transfronterer al Servei de Correcció Lingüística de l’IEC (entrada 9.5.9). La primera estudiant que gaudirà d’aquest conveni serà la senyora Núria Masvidal Fernández, que les durà a terme durant el mes de març de 2017.