Categories

El DIEC2 en línia, ajustat a la nova ortografia

 

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans va anunciar ahir, dia 6 d’abril de 2017, que el Diccionari de la llengua catalana en línia ha estat actualitzat d’acord amb la nova normativa ortogràfica de l’IEC. A més d’incorporar-hi les novetats ortogràfiques, s’hi han afegit quaranta-sis termes nous i s’hi han fet més de dues-centes altres modificacions, les quals afecten parts diverses de l’article de diccionari (la informació morfològica, la categoria gramatical, la definició, els exemples, etc.).

Podeu consultar les canvis introduïts en el DIEC2 ―llevat dels ortogràfics― en el document de l’adreça següent: http://dlc.iec.cat/esmenesAbril2017.pdf

D’altra banda, la versió del DIEC2 per als sistemes Android ja està disponible, i la versió per a iOS ho estarà a partir de la setmana vinent.