Categories

Aparició en paper de la nova ortografia normativa de l’Institut d’Estudis Catalans

 

El dia 7 de juny de 2017 s’ha començat a vendre a totes les llibreries l’Ortografia catalana, que havia estat aprovada pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 24 d’octubre de 2016, i que s’havia penjat en el web de l’IEC provisionalment el 25 d’octubre de 2016 i definitivament el 8 de maig de 2017.