Categories

Incorporació d’una correctora a la Unitat de Correcció del Servei Editorial

El dia 6 de juny 2017 es va reincorporar a la Unitat de Correcció del Servei Editorial la senyora Marta Fabregat i Marco, que ja havia estat correctora de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics entre 18 de setembre de 2006 i el 31 de gener de 2007, i de la Unitat de Correcció entre l’1 de febrer de 2007 i el 23 de febrer de 2009.

Aquesta incorporació s’ha reflectit en l’organigrama actual de la Unitat de Correcció i en els crèdits de Critèria.