Categories

Actualització dels llibres d’estil de les PAU i les PACF

 

El proppassat 19 de desembre es va publicar la cinquena edició (actualitzada i ampliada) de les obres Les proves d’accés a la universitat (PAU). Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les proves (entrada 7.1.2) i Les proves d’accés als cicles formatius (PACF). Criteris de redacció, maquetació i correcció del text de les proves (entrada 7.1.3).

En aquesta cinquena edició s’han afegit, a partir de la correcció de les proves del 2016, criteris i dades útils per a la confecció de les proves de PAU i de PACF corresponents a l’any 2017.