Categories

Adequació del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané a la nova normativa ortogràfica

 

El dia 30 d’agost de 2017 s’ha fet pública l’actualització del Diccionari de sinònims d’Albert Jané en línia (http://sinonims.iec.cat), consistent, sobretot, en l’adequació de la nomenclatura d’aquest diccionari a la nova normativa ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans. En aquest moment, l’obra conté 33.033 mots i expressions diferents aplegats en 27.545 articles.

Els sinònims es poden trobar buscant una entrada o bé arreu del diccionari (buscant tant a les entrades com a les llistes de sinònims). La cerca arreu es pot limitar d’acord amb la funció sintàctica que fan el mot o l’expressió que són objecte de consulta. Les instruccions d’ús expliquen detalladament i il·lustrada el funcionament d’aquesta obra i la manera de treure’n el màxim profit.