Categories

Nou membre de la Secció Filològica de l’IEC: Albert Turull i Rubinat

El 14 de desembre de 2017, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans va aprovar la incorporació del senyor Albert Turull i Rubinat (nat el 1963) com a nou membre numerari de l’IEC, adscrits a la Secció Filològica. És doctor en filologia catalana i professor de la Universitat de Lleida. Entre altres publicacions, és autor dels llibres Els topònims de la Segarra (1991), Diversitat i política lingüística en un món global (2003, amb Miquel Pueyo) i La toponímia de les comarques de Ponent. Un assaig d’interpretació tipològica (2007).