Categories

Desdoblament de la categoria IN-1 i renumeració de les categories IN-2 i IN-3 dins la intranet de Critèria

A fi de distribuir més bé les entrades de la intranet de Critèria, el dia 6 de març de 2017 hem creat una nova categoria IN-1 («La relació de l’IEC amb els col·laboradors externs») i hem renumerat les categories que ja existien, que han quedat de la manera següent: IN-2 («Criteris per a la intervenció dels correctors i traductors»), IN-3 («Criteris específics de col·leccions de monografies, d’obres individuals i de publicacions periòdiques») i IN-4 («Exemples de transcripció i transliteració d’altres alfabets»).

La nova categoria IN-1 conté les entrades següents: IN-1.1 («Documentació per a donar d’alta proveïdors de l’IEC»), IN-1.2 («Mostra de butlletí de comanda») i IN-1.3 («Model de factura»); mentre que la categoria IN-2 conté les entrades que han romàs de l’antiga categoria IN-1: IN-2.1 («La correcció i la traducció en el procés d’edició»), IN-2.2 («La correcció dels originals»), IN-2.3 («La introducció de les correccions en el fitxer electrònic») i IN-2.4 («La correcció de les proves d’impremta»).