Categories

Actualització de l’entrada IN-3.2.4 de la intranet: «Llibre d’estil del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané»

Arran de l’adequació ortogràfica del Diccionari de sinònims d’Albert Jané (DSIN) en línia (http://sinonims.iec.cat) a la nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans, duta a terme el dia 30 d’agost de 2017, ha calgut actualitzar la informació que conté l’entrada 3.2.4 de la intranet de Critèria, «Llibre d’estil del ‘Diccionari de sinònims’ d’Albert Jané», preparada el 31 d’agost de 2017 (versió 2).

Amb la finalitat de facilitar la difusió dels canvis ortogràfics i d’ajudar els usuaris, la base de dades del DSIN accepta les consultes amb la grafia anterior, però respon a les consultes formulades mostrant les entrades ja esmenades.

També és interessant recordar que la pauta que s’ha seguit per a l’elaboració d’aquest diccionari pot ser aplicable a altres obres del mateix estil.