Categories

Actualització de l’entrada IN-3.2.3 de la intranet: llibre d’estil del DHAC

El dia 20 de juny de 2017 hem publicat a la intranet de Critèria la versió 6 dels Criteris d’estil del ‘Diccionari d’historiadors de l’art català-valencià-balear’ (entrada IN-3.2.3), que s’han fet servit per a arribar, durant aquest mateix mes de juny, a les 600 biografies d’historiadors de l’art de tots els territoris de llengua i cultura catalanes recollides en aquesta obra.