Categories

Publicació de la recensió del ‘Diccionario del español jurídico’ a la ‘Revista de Llengua i Dret’

 

Laia Campamà i Josep M. Mestres, del Servei de Correcció Lingüística, van publicar en el número 66 (desembre del 2016) de la Revista de Llengua i Dret (p. 363-367) una detallada recensió sobre el Diccionario del español jurídico, elaborat per un extens grup d’especialistes i publicat per la Real Academia Española a mitjan 2016. El DEJ s’ha publicat en paper, però també es pot consultar en línia.